Hasbıhâl

7 Temmuz 2015 0 yorum Recaizade Mahmut Ekrem 2922 Görüntüleme

Hasbıhâl

Garîbser işiden dâsitânın ey bülbül!

Garîbtir o kadar hâl ü şânın ey bülbül!

Sefâ-yı tab’ ile bir âşık-ı tabîatsin

Ki taze tâze çemendir mekânın ey bülbül!

 

Çemende hande-yi gül mü eden seni nâlân

Niçündür öyle dem-â-dem figânın ey bülbül?

Seninle hem-dem olursa be-câ değil mi ki dil

Esiridir yine bir dil-sitânın ey bülbül?

Ne dil-sitân ki anın râhına fedâdır hep

Bahâr-ı hüsn ü bahâsı zamânın ey bülbül!              

Beni bitirdi bu sevdâ o za’f ile ya senin

Nasıl tahammül eder aşka cânın ey bülbül?

Bulunsa sende nazîri tahammül etmez idin

Benim dilimdeki derd-i nihânın ey bülbül!

Çemen çemen ne için devr-i âlem etmezsin          

Olup bahârına pey-rev cihânın ey bülbül?

Vatan bahara müreccah mı sence de yoksa

Değil mi kâbil-i nakl âşiyânın ey bülbül?

Senin bana sözünü ben sana hitâb edeyim

Olup bahârına pey-rev cihânın ey bülbül!

Bedel midir vatana bin cihân, velev hepsi

Nazîri olsa riyâz-i cinânın ey bülbül?

Vatan muhibbi içünse vatanda yek-sândır

Sefâ vü kahrı bahâr ü hazânın ey bülbül!

                                   Recaizade M. Ekrem (Zemzeme I)

Yazılan yazıların sorumluluğu yazarlarına aittir. Suç teşkil edecek yazılardan dolayı edebice.net sorumlu tutulamaz.

Yazar Hakkında

İlginizi Çekebilir

Gazel

1700 Görüntüleme

Gazel

2856 Görüntüleme

0 yorum