Hasbıhâl

7 Temmuz 2015 0 yorum Recaizade Mahmut Ekrem 2970 Görüntüleme

Hasbıhâl

Garîbser işiden dâsitânın ey bülbül!

Garîbtir o kadar hâl ü şânın ey bülbül!

Sefâ-yı tab’ ile bir âşık-ı tabîatsin

Ki taze tâze çemendir mekânın ey bülbül!

 

Çemende hande-yi gül mü eden seni nâlân

Niçündür öyle dem-â-dem figânın ey bülbül?

Seninle hem-dem olursa be-câ değil mi ki dil

Esiridir yine bir dil-sitânın ey bülbül?

Ne dil-sitân ki anın râhına fedâdır hep

Bahâr-ı hüsn ü bahâsı zamânın ey bülbül!              

Beni bitirdi bu sevdâ o za’f ile ya senin

Nasıl tahammül eder aşka cânın ey bülbül?

Bulunsa sende nazîri tahammül etmez idin

Benim dilimdeki derd-i nihânın ey bülbül!

Çemen çemen ne için devr-i âlem etmezsin          

Olup bahârına pey-rev cihânın ey bülbül?

Vatan bahara müreccah mı sence de yoksa

Değil mi kâbil-i nakl âşiyânın ey bülbül?

Senin bana sözünü ben sana hitâb edeyim

Olup bahârına pey-rev cihânın ey bülbül!

Bedel midir vatana bin cihân, velev hepsi

Nazîri olsa riyâz-i cinânın ey bülbül?

Vatan muhibbi içünse vatanda yek-sândır

Sefâ vü kahrı bahâr ü hazânın ey bülbül!

                                   Recaizade M. Ekrem (Zemzeme I)

Yazılan yazıların sorumluluğu yazarlarına aittir. Suç teşkil edecek yazılardan dolayı edebice.net sorumlu tutulamaz.

Yazar Hakkında

İlginizi Çekebilir

Gazel

2972 Görüntüleme

0 yorum