Güzelim

7 Temmuz 2015 0 yorum Recaizade Mahmut Ekrem 3157 Görüntüleme

Güzelim!

Nedir bu cevr ü tegâfül zaman zaman güzelim?

Kaçıncıdır bu eziyyetli imtihan güzelim?

Tükendi sabr ü tahammül, üzüldü can güzelim.

Bu nâz ise yetişir artık el’amân güzelim!

 

 

Bütün gün eşk-i teessürle gözlerim dolsun..

Bahâr-ı şevk u ümidim bütün bütün solsun.,

İlel-ebed bana böyle hayât zehr olsun

Sana hulûsuma geldiyse bir ziyân güzelim!

 

Hayât bende mücerred seninle kâimdir..

Neşât ü lezzet ü şevkim seninle dâimdir..

Sen olmasan nazarımda güneş de muzlimdir:

Sözün hakikati işte budur inan güzelim!

 

Gamınla mün’adim oldu tasarrufum özüme..

Seni tefekkür ile uyku girmiyor gözüme.

İnanmak istemiyorsan eğer benim sözüme

Buna şehâdet eder gökte ahterân güzelim!

 

Nasîb yok mu bana ba’demâ hitâbından?

Ses almayım mı daha nağme-yî rübâbından?

Tavahhuş eyliyorum hâl-i ihticâbından..

Sen anla, ben edemem hissimi beyân güzelim.

 

Bu infiâle be-câ, nâ-be-câ nihâyet ver

Yine şikâyete, şükre, niyâza ruhsat ver!

İade eyleyeyim neş’emi cesâret ver

Nazardan eyleme didârını nihân güzelim!

 

Kusûrum anlamadım çünkü etmedin mes’ûl.

Olurdu mazeretim belki de karîn-i kabul.

Senin sükûtuna karşı benim melûl melûl

Yetişmiyor mu sana ettiğim figân güzelim?

 

Ne hâl ise beni afv et de şerm-sâr eyle.

Küçük düşürmek ile bâri ahz-ı sâr eyle.

Dahîl-i merhametim vechin âşikâr eyle.

Bu şivedir sana şâyân olan hemân güzelim!

                                   Recaizade M. Ekrem (Pejmürde)

Yazılan yazıların sorumluluğu yazarlarına aittir. Suç teşkil edecek yazılardan dolayı edebice.net sorumlu tutulamaz.

Yazar Hakkında

İlginizi Çekebilir

Gazel

1430 Görüntüleme

Gazel

1538 Görüntüleme

0 yorum