Edebice.Net

Cenap Şahabettin

Senin İçin

10 Temmuz 2015 0 yorum 1295 Görüntüleme

Senin İçin Sesin işler gibi bir şûh kanat gamlarıma, Seni

Elhân-ı Hazân

10 Temmuz 2015 0 yorum 1416 Görüntüleme

Elhân-ı Hazân Hâl-i bî-reng-i ihtizârında Sonbahârın bu solgun elvâhı Ra’şe-dâr

Terâne-i Sabah

10 Temmuz 2015 0 yorum 1769 Görüntüleme

Terâne-i Sabah Bir neşîde nasıl eylerse zuhûr, Bir karanlık nazar-î

Don Juan

10 Temmuz 2015 1 yorum 1814 Görüntüleme

Don Juan Ey benim münhezim fütâdelerim, Sevdiniz hep sevilmeden beni

Unutmalıyım

10 Temmuz 2015 0 yorum 1253 Görüntüleme

Unutmalıyım Uyuyor haste-yi sitem kalbim, Rahm et ey yâdigâr uyandırma;

Giysû-yı Yâr

10 Temmuz 2015 0 yorum 2263 Görüntüleme

Giysû-yı Yâr Zülfünü bî-nizâm ü bî-pervâ Dağıtır şâne-yî tabîiyyet, Cem’

Yakazât-ı Leyliyye

9 Temmuz 2015 0 yorum 8959 Görüntüleme

Yakazât-ı Leyliyye Gel bu akşam da ser-be-ser güzelim, İhtizâzât-ı leyli

Temâşâ-yı Hazân

9 Temmuz 2015 0 yorum 2904 Görüntüleme

Temâşâ-yı Hazân Gel bu gün de, sükût ile, güzelim İhtizâr-ı

Hakîkat-ı Sevda

9 Temmuz 2015 0 yorum 2330 Görüntüleme

Hakîkat-ı Sevda Bir şübhe-i hissiyye ile dalgalanır dil; Bir heykel-i

Unutulmayan Sâniye

9 Temmuz 2015 0 yorum 1261 Görüntüleme

Unutulmayan Sâniye Bir anda bütün benliğimiz etti tenevvür; Efkârımızı kapladı

Elhân-ı Şitâ

9 Temmuz 2015 0 yorum 1448 Görüntüleme

Elhân-ı Şitâ Bir beyaz lerze, bir dumanlı uçuş, Eşini gaaib

Makdem-i Yâr

9 Temmuz 2015 0 yorum 3822 Görüntüleme

Makdem-i Yâr Pervâne-i zerrin gibi her zühre-i zerrin Titrerdi zümürrüd-geh-i

Son Arzû

9 Temmuz 2015 0 yorum 3779 Görüntüleme

Son Arzû Birlikte terk-i cism edelim mevte, bir gece,                                          

Riyâh-ı Leyâl

9 Temmuz 2015 0 yorum 2344 Görüntüleme

Riyâh-ı Leyâl Ey gizli kebûterlerin âheste sürüdü, Ey mirvaha-yî lâne-yi

Terâne-yi Mehtâb

9 Temmuz 2015 0 yorum 2032 Görüntüleme

Terâne-yi Meh-tâb Evrâk üzerinde Pervâne-i meh-tâb Mestâne perende, Evrâk ise

Berk-i Hazân

9 Temmuz 2015 0 yorum 2950 Görüntüleme

Berk-i Hazân Bir varak-pâre-yi hazan-dîde Ayrılıp sâk-ı meyve-bârından Düştü bir

Ağlasam

9 Temmuz 2015 0 yorum 2226 Görüntüleme

AğIasam Çöksam diz üstü karşına hürmetle ağlasam Öpsem dü pây-ı

Benim Kalbim

9 Temmuz 2015 0 yorum 1296 Görüntüleme

Benim Kalbim Bir civan bir siyâh meşcerenin En karanlık yerinde

Şi’r-i Mahzun

9 Temmuz 2015 0 yorum 1521 Görüntüleme

Şi’r-i Mahzun Senden evvel eğer ölürsem ben Gâh ü bî-gâh

Muhabbet

9 Temmuz 2015 0 yorum 1145 Görüntüleme

Muhabbet Sünbül saçını bûs edeli bâd-ı muhabbet Fikrim gibi, şûrîde

Gazel

9 Temmuz 2015 0 yorum 1207 Görüntüleme

Gazel Âlemi taltîf için sen eylesen ref’-î nikâb Nûra müstağrak