Hocalı Katliamı Şiir Yarışması

16 Aralık 2016 3 adet yorum Yarışma 7935 Görüntüleme

Kars valiliği, Kafkas Üniversitesi , Kars Belediyesi ve Azerbaycan Kars Başkonsolosluğu işbirliği içinde Sesimize Ses Verenler adıyla bir şiir yarışması düzenleniyor. Şiir yarışmasının konusu “Hocalı Katliamı.” Yarışma için 19 Şubat 2017’ye kadar şiir gönderilebilir.

Yarışma Şartnamesi:

SESİMİZE SES VERENLER

ULUSLARARASI ŞİİR YAZMA YARIŞMASI ŞARTNAMESİ
Konusu: Hocalı Katliamı.

Türü: Şiir Yazma Yarışması.

Amacı: Kars Valiliği, Azerbaycan Cumhuriyeti Kars Başkonsolosluğu, Kars Belediyesi ve
Kafkas Üniversitesi işbirliği ile düzenlenen uluslararası katılımlı
“Şiir Yazma Yarışması”nın konusu Hocalı Katliamı olup, bu yarışmanın temel amaçlarından birisi, kamuoyunun gözleri önünde yakın bir
zamanda gerçekleşen insanlık trajedisine dikkati çekmek, “iki devlet bir millet” söyleminin ortak tarih birlikteliklerinin yanı sıra ortak acılara da bağlı olduğunu vurgulamak ve dünyanın her neresinde bir insanlık trajedisi varsa bunların edebi metinlerde de karşılık bulabilmesine imkân tanımaktır.

Hocalı Katliamını anmak ve genç kuşaklara tanıtmak amacıyla düzenlenen şiir yazma yarışması
sonucunda şiir dosyası oluşturulup zaman içinde bu dosyanın kitaplaştırılmasını hedeflenmektedir.

Kapsam: Yarışma 16 (on altı) yaş üzeri herkese açıktır. Katılımcılar için herhangi bir şehir
veya bölge sınırlaması yoktur. Yurt içi ve yurt dışından katılımlar mümkündür. Kars dışından şiir
yazma yarışmasına katılıp dereceye girenlerin ödül törenine katılım giderleri Azerbaycan Cumhuriyeti
Kars Başkonsolosluğunca karşılanacaktır.

Yazışma Adresi ve Sekretaryası:

Arş. Gör. Dinçer ATAY / Arş. Gör. Aykut Yaşar KOTANCI

Kafkas Üniversitesi FEF Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Merkezi Yerleşke

Kars/ Türkiye

Tel: +90 474 225 11 50 Dâhili 1824 /3175

Katılım Şartları
1. Yarışmaya gönderilen metinlerin dili, Türkiye Türkçesi veya Azerbaycan Türkçesi olmalıdır.
2. Her yarışmacı, yarışmaya en çok üç ( 3 ) şiirle katılabilir. Biçim yönünden herhangi bir
sınırlama yoktur. Daha önce herhangi bir yarışmadan derece almış veya daha önce yayımlanmış
şiirlerle başvuru yapılamaz.
3. Gönderilen şiir metinlerinde rumuz kullanılacaktır. Rumuz, şiirin ilk sayfasında sol üst
köşeye yazılacak, yarışmaya katılan kişinin T.C Kimlik no, kimlik ve adres bilgileri, telefonu, e-posta
adresi, eser(ler)in adı yazılıp zarfın içerisine konulacak, zarfın üzerine sadece rumuz yazılacaktır.
Yarışmaya e-posta ile katılacak yarışmacılar kafkassiir@gmail.com adresine iki sayfa halinde
şiirlerini gönderecekler, ilk sayfada şiir(ler) ve rumuz, ikinci sayfada kimlik bilgilerini de içeren
Katılım Dilekçesi /Taahhüdü bulunacaktır.
4. Şiirler bilgisayarla word formatında A4 kâğıda, Times New Roman yazı tipi ile 12 punto ve
1,5 satır aralığı ile ya da okunaklı el yazısıyla A4 kâğıda yazılmış olmalıdır.
5. Yarışmaya katılan şiirler eser sahibine geri verilmeyecektir. Eserlerden uygun görülenler,
herhangi bir telif hakkı iznine gerek kalmaksızın, istendiği takdirde yarışmayı düzenleyen kurul
tarafından bir kitapta toplanabilir, dergi, gazete veya web sayfasında yayımlayabilir.
6. Yarışmaya katılan eserler üzerinde seçici kurul tarafından dilbilgisine ilişkin düzenleme
yapılabilir.

7. Yarışmaya katılan eserler jüri üyelerinin takdir edeceği puanların aritmetik ortalaması ile
belirlenecektir.
8. Yarışmaya şiir gönderen şairler bu şartları kabul etmiş sayılacaktır.
Yarışmada Değerlendirmeye Alınmayacak Şiirler

1. Temel insani ve ahlaki değerlerle örtüşmeyen şiirler,
2. Daha önce herhangi bir yarışmada derece almış ya da yayımlanmış şiirler,
3. Yazar olarak altında imzası bulunan kişiye ait olmayan, bir yerden tamamen ya da kısmen
kopyalanıp yarışmaya gönderilen şiirler,
4. Çok sayıda yazım hatası içeren şiirler,
5.Başvuru tarihinden sonra teslim edilen şiirler,
6. T.C. Anayasası’na aykırılık teşkil eden şiirler seçici kurul tarafından değerlendirme dışı
bırakılacaktır.
Eserlerin Teslim Tarihi ve Yeri

Eserler 19 Şubat 2017 tarihine kadar Kafkas Üniversitesi FEF Türk Dili ve Edebiyatı
Bölümü Merkezi Yerleşke Kars/ TÜRKİYE adresine elden, kargo veya posta yoluyla teslim
edilecektir. Bunun yanında bu yarışma için özel olarak kullanılacak kafkassiir@gmail.com e-posta
adresine de şiirler gönderilebilecektir. Posta veya kargodaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Seçici Kurul Üyeleri
Asıl Üyeler
Doç. Dr. Mitat DURMUŞ, Kafkas Üniversitesi FEF TDE Bölümü Öğretim Üyesi
Doç. Dr. İlkin GULİYEV, Kafkas Üniversitesi FEF ÇTL Bölümü Öğretim Üyesi
Yrd. Doç. Dr. Afina BARMANBAY, Kafkas Üniversitesi FEF ÇTL Bölümü Öğretim Üyesi
Yrd. Doç. Dr. Adem POLAT, Kafkas Üniversitesi FEF TDE Bölümü Öğretim Üyesi
Yrd. Doç. Dr. Adem BALKAYA, Kafkas Üniversitesi FEF TDE Bölümü Öğretim Üyesi

Yedek Üye

Doç. Dr. Ellade GERAYZADE, Kafkas Üniversitesi FEF ÇTL Bölümü Öğretim Üyesi

Şiirlerin Değerlendirme Ölçütleri
Değerlendirme Ölçütleri Puan Değeri
Şiirin Özgünlüğü 20 Puan
Şiirin imge ve çağrışım değeri 20 Puan
Şiirin ahenk değeri 20 Puan
Temanın bütünlüğü 10 Puan
Seçilen sözcüklerin uygunluğu 10 Puan
Türkçenin etkin kullanılabilmesi 10 Puan
Şiirin isminin içeriğiyle uyumu 5 Puan
Yazım kurallarının doğru kullanımı
5 Puan…
Toplam 100 PUAN
Son Başvuru Tarihi : 19 Şubat 2017
Değerlendirmenin İlan Tarihi : 23 Şubat 2017
Ödüller:
Birincilik Ödülleri: 1.500 TL + Plaket
İkincilik Ödülleri: 1.000 TL + Plaket
Üçüncülük Ödülleri: 750 TL + Plaket
Özendirme Ödülü: 500 TL + Plaket
Ödül Töreni Tarihi: Ödül töreni 27 Şubat 2017 Pazartesi Günü, Kafkas Üniversitesi Prof. Dr.
Necdet Leloğlu Konferans Salonunda 15.00’da gerçekleştirilecektir.

Sonuçlar için tıklayınız

Yazılan yazıların sorumluluğu yazarlarına aittir. Suç teşkil edecek yazılardan dolayı edebice.net sorumlu tutulamaz.

Yazar Hakkında

İlginizi Çekebilir

3 adet yorum

  1. Garipkafkaslı Aralık 17, at 07:26

    TERTİP EDENLERİ CANDAN KUTLUYORUM... BİR İLK OLMADI BAKIMINDAN ÇOK ÖNEMLİDİR. YÜREĞİNDE "TÜRK" KÖZÜ HENÜZ SÖNMESİN OLANLARA ARDAHAN KALASINDAN SOYLU SELAMLAR...

    Reply
  2. feylezof Ocak 16, at 19:14

    3. Gönderilen şiir metinlerinde rumuz kullanılacaktır. Rumuz, şiirin ilk sayfasında sol üst köşeye yazılacak, yarışmaya katılan kişinin T.C Kimlik no, kimlik ve adres bilgileri, telefonu, e-posta adresi, eser(ler)in adı yazılıp zarfın içerisine konulacak, zarfın üzerine sadece rumuz yazılacaktır. Yarışmaya e-posta ile katılacak yarışmacılar kafkassiir@gmail.com adresine iki sayfa halinde şiirlerini gönderecekler, ilk sayfada şiir(ler) ve rumuz, ikinci sayfada kimlik bilgilerini de içeren Katılım Dilekçesi /Taahhüdü bulunacaktır. yazan maddedeki katılım dilekçesi ve taahhutnameyi neredn bulabilirim acaba?

    Reply

Yorum Yapabilirsiniz