Edebice.Net

Süleyman Nazif

Türk İlahisi

4 Mayıs 2015 0 yorum 2360 Görüntüleme

Dedem koynunda yattıkça benimsin ey güzel toprak, Neler yapmış bu

Şebâb-ı Muhtazır

4 Mayıs 2015 0 yorum 1679 Görüntüleme

Şebâb önünde tebessümle rû-küşâde iken O başka noktaya dikmiş dü

Gazel

4 Mayıs 2015 0 yorum 2849 Görüntüleme

Sümûm-ı mihneti içtim leben leben diyerek Vatan türâbını öptüm semen

Cenk Türküsü

4 Mayıs 2015 0 yorum 2341 Görüntüleme

Gözde tüter dumanları Bak Şıpka’nın Balkanları Hâlâ sızar al kanları

Bir Bezm-i Tarabta

4 Mayıs 2015 0 yorum 1622 Görüntüleme

Hak yolunda et fedâ-yı cân ü ten Ziynet-î ahrârdır hûnîn

Ah Bilmem Ki

4 Mayıs 2015 0 yorum 1921 Görüntüleme

Neden lâzım sayılsın meskenet şübbâna bilmem ki Niçin ma’yûbtur efkâr-ı

Ey Ebnâ-yı Vatan

4 Mayıs 2015 0 yorum 4928 Görüntüleme

EY EBNÂ-YI VATAN işte gül-zâr-î vatan mahv oldu istibdâd ile