Edebice.Net

Dil ve Anlatım

Dil ve Toplum

11 Nisan 2015 0 yorum 6135 Görüntüleme

Dilin toplumsal bir iletişim sistemi olması, toplumla ilgili birçok ögenin

Dil ve Kültür

11 Nisan 2015 0 yorum 2969 Görüntüleme

Dil ve kültür arasındaki ilişki, bu iki ögenin iç dinamiklerle

Kültür Değişmeleri

11 Nisan 2015 0 yorum 3443 Görüntüleme

Kültürler devingendir, zaman içerisinde yeni ihtiyaçlara bağlı olarak değişir ve

Kültür Nedir

11 Nisan 2015 0 yorum 3855 Görüntüleme

  Kültür konusunu ele alan bütün çalışmalarda kültürün birden fazla

DİL YÂRESİ 2

27 Nisan 2013 0 yorum 1633 Görüntüleme

  Reklam, ticarette çağımızın şüphesiz en önemli aracı. Ürününü pazarlama

DİLİN İŞLEVİ

21 Nisan 2013 0 yorum 1689 Görüntüleme

  Dil, duygu ve düşüncelerin, isteklerin anlatımında kullanılan ve iletişimdeki

İLETİŞİM

21 Nisan 2013 0 yorum 1757 Görüntüleme

İletişim, herhangi bir bilgi, duygu, düşünce ve kavramı karşıdakine göndermek,

TÜRKÇENİN GELECEĞİ

30 Mart 2013 0 yorum 1618 Görüntüleme

  “Gördüm ki yüce Tanrı, devlet güneşini Türklerin burçlarından doğdurmuş.

YARGISIZ CÜMLE

30 Mart 2013 0 yorum 1568 Görüntüleme

Gün geçmiyor ki televizyonlarda dil katliamına şahit olmayalım. Efes Pilsen

DİL YÂRESİ

30 Mart 2013 0 yorum 2032 Görüntüleme

“Türk dilini öğreniniz! Çünkü Türklerin uzun sürecek saltanatları olacaktır.” Evet,