Yâdigâr-ı Şebâb

7 Temmuz 2015 0 yorum Recaizade Mahmut Ekrem 9486 Görüntüleme

Yâdigâr-ı Şebâb
Lâhn-ı evvel

Ne güzeldir hele eyyâm-ı şebâb

Ömr-i insandan odur belki nisâb

Doğrusu fasl-ı şebâbın edemem

Zevkini lezzetini add ü hisâb

 

Hâlet-i ömr-i beşer hakkında

Beni ger eyleseler isticvâb

Gençlik olmasa der idim bu hayât

Bizedir mahz-ı belâ mahz-ı azâb

Ukalâ elbet ederler tasdik

Bu sözün olduğunu ayn-i sevâb

Ben düşündükçe o eyyâmı hele

Eylerim gönlüme bu yolda hitâb

Geçti ru’yâ gibi âh ol demler!

O güzel günler o hoş âlemler!

 

Lâhn

III

Sâye-yî lûtf-i pederde evvel

Yoğidi gaaile-yi ayşa mahal

Ne dili zâr edecek bir gussa

Ne beni bağlayacak denlü emel

Gönlümü eyler idim nağme-serâ

Âşıkâne ederek tarh-ı gazel

Zâhir ü bâtın-ı ahvâlim idi

Ârzû eylediğimden de güzel

Sinnim arttıkça zaman geçtikçe

Geldi efsûs o hâlâta halel

Şimdi şu beyti okur âh ile dil

Şevk ile nağme-serâîye bedel

Geçti ru’yâ gibi âh ol demler!

O güzel günler o hoş âlemler

 

L â h n
VI

Deli gönlüm ne kadar ser-keş idi

Ne gönül o sanki bir âteş idi

Kelebek miydi mizâcen ne idi

Mâil-i ülfet-i her meh-veş idi

Gâh olur vuslat ile şîrîn-kâm

Gâh firkatle merâret-çeş idi

Ya gönül kâbil-i taksim idi yâ

Bir değil bende gönül üç beş idi

Mümteziclerdi o rütbe gûyâ

Aşk ile ikisi bir kardeş idi

Yine râzıydı o hâle sanırım

Gerçi kim gâhice mihnet-keş idi

Geçti ru’yâ gibi âh ol demler!

O güzel günler o hoş âlemler!

 

L â h n
X

Andırır cû-yi revânı bu hayât

Cereyân etmede bî-sabr ü sebât

Mevki’-i sa’bta âheste-revân

Sehl yerlerde serî-ül-harekât

Ayn-i i’mâra şebâb olduğu’çün

Özge mecrâ-yi suhûlet-âyât

Hiss olunmaz gibidir ey Ekrem

Andaki sür’at-i seyr-i evkât

Zannederdim ki tagayyür gelmez

Gençlik gitse de hâle heyhât!

Gençlik gitti bütün mahv oldu

Ne kadar varsa gönülde hevesât

Geçti ru’yâ gibi âh ol demler!      

O güzel günler o hoş âlemler!

                              Recaizade M. Ekrem (Yâdigâr-ı Şabâb)

Yazılan yazıların sorumluluğu yazarlarına aittir. Suç teşkil edecek yazılardan dolayı edebice.net sorumlu tutulamaz.

Yazar Hakkında

İlginizi Çekebilir

Bahar

2476 Görüntüleme

0 yorum