Şevki Yok

7 Temmuz 2015 0 yorum Recaizade Mahmut Ekrem 2853 Görüntüleme

Şevki Yok!

Gül hazin, sünbül perîşân, bağ-zârın şevki yok.

Derd-nâk olmuş hezâr-ı nağme-kârın şevki yok.

 

Başka bir hâletle çağlar cûy-bârın şevki yok.

Âh edip inler nesîm-i bî-karârın şevki yok.

Geldi ammâ neyleyim sensiz bahârın şevki yok!   

Farkı yoktur giryeden rû-yî çemende jalenin.

Hûn-i hasretle dolar câm-ı sefası lâlenin.

Meh bile gayretle âgûşunda ağlar hâlenin!

Gönlüme te’sîri olmaz âteş-i seyyâlenin..

Geldi ammâ neyleyim sensiz bahirin şevki yok!

Rûha verdikçe peyâm-i hasretin her bir sehâb.

Câna geldikçe temâşâ-yi ufuktan pîç-ü-tâb.

İhtizaz eyler çemen, izhâr eder bin ıztırâb  

Hem tabiat münfail hicrinle, hem gönlüm harâb.

Geldi ammâ neyleyim sensiz bahârın şevki yok!

                               Recaizade M. Ekrem (Pejmürde)

Yazılan yazıların sorumluluğu yazarlarına aittir. Suç teşkil edecek yazılardan dolayı edebice.net sorumlu tutulamaz.

Yazar Hakkında

İlginizi Çekebilir

0 yorum