Edebice.Net

Ziya Paşa

Kıt’alar

11 Mayıs 2015 0 yorum 1945 Görüntüleme

            K ı t’a Her kişi

Marş

11 Mayıs 2015 0 yorum 1404 Görüntüleme

Marş Feth için a’dâyı fermân eyledi sultânımız Koymuşuzdur biz anın