Dergiler

Türkiye’de yayımlanan dergileri aşağıdaki listeden bulabilirsiniz…

AKATALPA

http://www.akatalpa.org/

AKPINAR

http://www.akpinardergisi.com/

ALKIŞ

www.alkisdergisi.com.tr

AY VAKTİ

http://www.ayvakti.net/

AŞIKANE DERGİSİ

http://www.asikane.com/

AŞKAR DERGİSİ

http://askardergisi.blogspot.com.tr/

ARKA KAPAK

http://www.arkakapak.com/

ARKEOLOJİ VE SANAT

http://www.arkeolojisanat.com/

AKTÜEL ARKEOLOJİ DERGİSİ

http://www.aktuelarkeoloji.com.tr/

AMAKI EFKÂR DERGİSİ

http://www.amakiefkar.com/

AYASOFYA DERGİSİ

http://ayasofyadergisi.com/

AYLIK DERGİSİ

http://aylikdergisi.com/

AYRAÇ DERGİSİ

http://www.ayracdergisi.com/

BAVUL

http://dergi.brgajans.com/bavul-dergi

BERCESTE

http://www.bercestedergisi.net/

BİLGE ADAMLAR

http://bilgeadamlar.net/

BİZİM AHISKA DERGİSİ

http://www.ahiska.org.tr/

BİZİM KÜLLİYE

http://bizimkulliye.com/

ÇAĞDAŞ TÜRK DİLİ DERGİSİ

http://www.dildernegi.org.tr/TR,18/cagdas-turk-dili-dergisi.html

DERGÂH

http://www.dergah.com.tr/Dergiler

DİL VE EDEBİYAT DERGİSİ

http://www.tded.org.tr/dil-ve-edebiyat-dergisi

DİVAN YOLU DERGİSİ

http://www.divanyoludergisi.com/

DOĞU BATI DERGİSİ

http://www.dogubati.com/

DOKUZ KALEM

EDEBİYAT ORTAMI

http://www.edebiyatortami.com/

EDEP

http://edepdergisi.blogspot.com.tr/

ELİZ EDEBİYAT

http://elizedebiyat.blogspot.com.tr/

FAYRAP DERGİSİ

http://fayrap.com/

FELSEFE DÜNYASI

http://tufed.org.tr/index.php/e-dergi/

FİYAKA DERGİSİ

http://fiyakadergisi.com/

FOLKLOR/EDEBİYAT DERGİSİ

http://www.folkloredebiyat.org/

GECE DERGİ

http://www.gecedergi.com/

GELENEKTEN GELECEĞE

http://www.gelenektengelecege.com/iletisim/

GEZGİN KÜLTÜR

http://gezgindergi.com/

HECE DERGİSİ

http://hece.com.tr/kategori/HECE_Dergisi/

HECE TAŞLARI (e-dergi)

http://www.tayyibatmaca.net/

İKRA’R

http://ikrardergi.com/

İKTİBAS

http://www.iktibasdergisi.com/

İLESAM ilim ve edebiyat dergisi

http://www.ilesam.org.tr/

İNCİR ÇEKİRDEĞİ DERGİSİ

http://incircekirdegidergisi.weebly.com/

İNSAN VE HAYAT

http://insanvehayat.com/

İNSANCIL DERGİSİ

http://insancil.com/

İRFAN MEKTEBİ

http://www.irfanmektebi.com/

İSTANBUL BİR NOKTA DERGİSİ

http://www.birnokta.net/

İTİBAR DERGİSİ

https://itibardergi.com/

İZDİHAM

http://www.izdiham.com/

KALEM KAHVE KLAVYE

http://www.kalemkahveklavye.com/

KANDİL DERGİSİ

http://www.kandildergisi.com/

KARABATAK DERGİSİ

http://www.karabatakdergisi.com/

KARAKALEM

http://www.karakalem.net/

KARDELEN DERGİSİ

http://www.kardelendergisi.com/

KARDEŞ KALEMLER

http://www.kardeskalemler.com/

KEÇİ

http://www.keciedebiyat.com/

KEŞKÜL DERGİSİ

http://keskul.com.tr/

KISIK SESLER

KİRPİ

http://www.kirpiedebiyat.com/

KUBBEALTI MECMUA

KULEDİBİ

http://www.kuledibi.org/

KURGAN EDEBİYAT

https://www.facebook.com/KurganEdebiyat/

LACİVERT ÖYKÜ VE ŞİİR

http://www.lacivertdergisi.com/

LİSAN-I AŞK

http://lisaniask.com/

MAHALLE MEKTEBİ

http://www.mahallemektebidergisi.com/

MİLLİ FOLKLOR DERGİSİ

http://www.millifolklor.com/

MUHAFAZAKÂR DÜŞÜNCE

http://www.muhafazakar.com/

MOSTAR DERGİSİ

http://www.mostar.com.tr/

KÜLTÜR AJANDA

http://www.kulturajanda.com.tr/

NATAMA

http://natamadergi.com/

NİDA DERGİSİ

http://nidadergisi.com/

NİHAYET DERGİ

http://www.nihayet.com/

ORTADOĞU ETÜTLERİ

http://www.orsam.org.tr/

ÖTEKİ SİZ

http://www.otekisiz.com/

ÖZGÜN İRADE

http://www.ozgunirade.com/

PATİKA

http://www.patikadergisi.net/

PENCERE DERGİ

http://www.penceredergi.com/

POST ÖYKÜ

http://postoyku.com/

SABİT FİKİR

http://www.sabitfikir.com/

SANAT DÜNYAMIZ

http://kitap.ykykultur.com.tr/dergiler/sanat-dunyamiz

ROMAN KAHRAMANLARI

http://romankahramanlari.com/

ŞİİRDEN DERGİSİ

http://siirden.net/

SÖZCÜKLER DERGİSİ

http://www.sozcuklerdergisi.com/

SON GEMİ

songemidergisi.com

ŞEHİR

www.kayseri.bel.tr

ŞEHİR VE KÜLTÜR DERGİSİ

http://sehirvekultur.com/

ŞİAR

http://www.siardergi.com/

TAHRİR

http://tahrirdergisi.tumblr.com/

TASFİYE

http://www.tasfiyedergisi.com/

TEDİRGİN

http://tedirgindergi.com/

TEMRİN

http://www.temrindergisi.com/

TELMİH

http://www.telmih.com/

TEZKİRE

http://tezkiredergisi.org/

TOMBAK

http://www.tombak.com.tr/

TÖRE

http://www.toredergisi.net/

TÜRK EDEBİYATI

http://turkedebiyati.com.tr/

TÜRK YURDU

https://www.turkyurdu.com.tr/

TÜRK KÜLTÜRÜ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

http://www.tkaed.org/

TYB AKADEMİ

http://www.tybakademi.com/

UMRAN

http://www.umrandergisi.com/

VARLIK DERGİSİ

http://www.varlik.com.tr/varlikDergisi.aspx

VEFA DERGİSİ

http://vefadergisi-blog.tumblr.com/

VUSLAT DERGİSİ

http://www.vuslatdergisi.com/

YEDİ KITA

http://yedikita.com.tr/

YENİ DÜNYA DERGİSİ

https://yenidunyadergisi.com

YOL DERGİSİ

http://www.huseyingazi.org.tr/galeriler.asp?id=10&yol-dergisi

YASAK MEYVE DERGİSİ

http://www.yasakmeyve.com/

YEDİ İKLİM DERGİSİ

http://yediiklimdergisi.com/

YİTİK ÜLKE

http://www.yitikulke.com/

YOLCU

http://www.yolcudergisi.com/

YÜZAKI DERGİSİ

http://www.yuzaki.com/

ZONKİŞOT

http://zonkisotdergisi.blogspot.com.tr/