Tag "şinasi"

Eşek ile Tilki

20 Mayıs 2015 0 yorum 422 Görüntüleme

Eşek ile Tilki Çıktı bir bâğın içinden yola bir yaşlı

Hicivler

20 Mayıs 2015 0 yorum 345 Görüntüleme

Hicviye (Sâfi Türkçe) Gören saçın arasından yüzün parıldısını Sanır ki

Arz-ı Muhabbet

20 Mayıs 2015 0 yorum 635 Görüntüleme

Arz-ı Muhabbet Eşi yok bir güzeli sevdi beğendi gönlüm Kıskanır

Gazel (..şarap redifli)

20 Mayıs 2015 0 yorum 405 Görüntüleme

Gazel Güldürürken yüzümü çehre-yi gül-fâm-ı şerâb Neye lâzım bana sâkî-yi

Kasîde

20 Mayıs 2015 0 yorum 385 Görüntüleme

K a s î d e        

İlahi-Şinasi

20 Mayıs 2015 0 yorum 308 Görüntüleme

İlâhî Kâinâtı yaratan Hazret-i Hak azze ve cell Kim anın

  • 1
  • 2