Tag "şinasi"

Eşek ile Tilki

20 Mayıs 2015 0 yorum 674 Görüntüleme

Eşek ile Tilki Çıktı bir bâğın içinden yola bir yaşlı

Hicivler

20 Mayıs 2015 0 yorum 473 Görüntüleme

Hicviye (Sâfi Türkçe) Gören saçın arasından yüzün parıldısını Sanır ki

Arz-ı Muhabbet

20 Mayıs 2015 0 yorum 1092 Görüntüleme

Arz-ı Muhabbet Eşi yok bir güzeli sevdi beğendi gönlüm Kıskanır

Gazel (..şarap redifli)

20 Mayıs 2015 0 yorum 588 Görüntüleme

Gazel Güldürürken yüzümü çehre-yi gül-fâm-ı şerâb Neye lâzım bana sâkî-yi

Kasîde

20 Mayıs 2015 0 yorum 882 Görüntüleme

K a s î d e        

İlahi-Şinasi

20 Mayıs 2015 0 yorum 441 Görüntüleme

İlâhî Kâinâtı yaratan Hazret-i Hak azze ve cell Kim anın

Münacaat

20 Mayıs 2015 0 yorum 590 Görüntüleme

Münâcaat Hak Taâlâ azamet âleminin pâdişehi Lâ-mekândır olamaz devletinin tâht-gehi

Tuzak

23 Mayıs 2014 0 yorum 474 Görüntüleme

7 Haziran 2014’te Ankara Şinasi Sahnesi Saat 20:30