Tag "şinasi"

Eşek ile Tilki

20 Mayıs 2015 0 yorum 1350 Görüntüleme

Eşek ile Tilki Çıktı bir bâğın içinden yola bir yaşlı

Hicivler

20 Mayıs 2015 0 yorum 792 Görüntüleme

Hicviye (Sâfi Türkçe) Gören saçın arasından yüzün parıldısını Sanır ki

Arz-ı Muhabbet

20 Mayıs 2015 0 yorum 2183 Görüntüleme

Arz-ı Muhabbet Eşi yok bir güzeli sevdi beğendi gönlüm Kıskanır

Gazel (..şarap redifli)

20 Mayıs 2015 0 yorum 1048 Görüntüleme

Gazel Güldürürken yüzümü çehre-yi gül-fâm-ı şerâb Neye lâzım bana sâkî-yi

Kasîde

20 Mayıs 2015 0 yorum 1598 Görüntüleme

K a s î d e        

İlahi-Şinasi

20 Mayıs 2015 0 yorum 842 Görüntüleme

İlâhî Kâinâtı yaratan Hazret-i Hak azze ve cell Kim anın

Münacaat

20 Mayıs 2015 0 yorum 1135 Görüntüleme

Münâcaat Hak Taâlâ azamet âleminin pâdişehi Lâ-mekândır olamaz devletinin tâht-gehi

Tuzak

23 Mayıs 2014 0 yorum 779 Görüntüleme

7 Haziran 2014’te Ankara Şinasi Sahnesi Saat 20:30