İlahi-Şinasi

20 Mayıs 2015 0 yorum Şinasi 2908 Görüntüleme

İlâhî

Kâinâtı yaratan Hazret-i Hak azze ve cell

Kim anın vahdetidir mebde’-i feyyâz-ı ezel

 

Pâdişâhânın odur pâdişeh-i lemyezeli

Saltanat sürmededir kendiliğinden ezelî

Devlet-î hâssı bekaa üzre olunmuş bünyâd                                              

Öyle devlet ki anın hükmüne olmuş münkaad

Zât-ı a’lâsı vücûd ü ademin sâhibidir

Ehl-i enfâsa hayât ü ecelin vâhibidir

Zulümâtın arasından çıkarır nûr-ı lâtîf

Dahi envârın içinde yaratır zıll-ı kesîf                                                      

Feyz-i lütfü dil-i sâfa erişir eyler eser

Cism-i şeffâfın içinden nitekim nûr geçer

                          Şinasi (Müntahabât-ı Eş’âr)

Yazılan yazıların sorumluluğu yazarlarına aittir. Suç teşkil edecek yazılardan dolayı edebice.net sorumlu tutulamaz.

Yazar Hakkında

İlginizi Çekebilir

0 yorum