Arı ile Sivrisinek – Şinasi

20 Mayıs 2015 0 yorum Şinasi 4632 Görüntüleme

 

Türk Edebiyatında manzum fabl yazan ilk isim Şinasi’dir. Şinasi’nin La Fontaine’den etkilenerek yazdığı fabllardan bir örnek:

Arı ile Sivrisinek

Gördü bir balarısın sivrisinek

Dedi böyle ana fahr eyleyerek

Var mı bir bencileyin nefs-i nefis

K’ola âzâde vü bî-havf-i reis

 

Nice bir kasr ü sarâya girerim

Ruh-i dil-berleri takbîl ederim

Olurum mest-i dem-i hurd ü kelân

Gâh raksân ü gehî nağme-künân

Ne belâ kim çalışırsın her dem

Nef’ini görmede ancak âdem

Nâhl verdi ana bir şöyle cevâb

K’ey eden bâr-ı bedi fazl-ı hesâb

Vâkıâ cinsine yoktur başbuğ

Geçinir her biriniz sâhib-i tuğ

Lîk kâşâne vü dârâta bedel

Gübreliktir sana gâhîce mahal

Hem bulunmazsa güzeller yanağı

Bûs edersin nice murdâr ayağı

Bir gün ol raks ü tanînin eseri

Cümleye bâis olur derd-i seri

Lâ-cerem bir de biri hiddet eder

Emdiğin kana seni diyyet eder

Biz ki ya’sûba olup fermân-ber

Fırkamız yek-dil olur ser-tâ-ser

Nûr ü ezhâr üzerin cây ederiz

Vus’umuz mertebe işler gideriz

Bir kovanda yaparız şem’ü asel

Zevkimizdir bu iki hüsn-i amel

Mumumuz halka bütün şevk verir

Balımız zâikaya zevk verir

Şinasi (Müntahabât-ı Eş’âr)

 

Yazılan yazıların sorumluluğu yazarlarına aittir. Suç teşkil edecek yazılardan dolayı edebice.net sorumlu tutulamaz.

Yazar Hakkında

İlginizi Çekebilir

0 yorum