Yaprak

7 Temmuz 2015 0 yorum Recaizade Mahmut Ekrem 3463 Görüntüleme

Yaprak

Yaprak! Seni pek sever ki cânım

Yârin bana ber-güzârısın sen.

Baktıkça sefâ bulur revânım

Kim mihr ü vefâ baharısın sen!

 

Geldin bana mevsim-i hazanda

Hicranı düşündüğüm zamanda!

 

Cinsinde sayılmasan da nâdir

Nefsince büyük faziletin var.

Zîrâ ki yüzünde muntabı’dır

Hâlâ nigeh-i rahîm-i dil-dâr!

Ol mertebesin bana muazzez

Gönlüm seni cennete değişmez!..

 

Kâni’ ne güzel hayât-ı sâden

Bir saksıda bir avuç türâba!

Vâ-beste cihândan istifâden

Üç günde beş altı katre âba!

Îrâs-ı ziyân eder mi âyâ

Etsem seni gözyaşımla iskâ?

 

Mağmûm leyâl-i vahdetimde

Sensin olacak benimle hem-dem.

Buldum seni kendi fıtretimde

Müstağrak u pür-sükût ü mahrem.

Tâlilerimiz de düştü uygun

Kim hicr ile sen de ben de mahzûn!

 

İzzetle çekildi gitti cânân

Eyvâh ki biz garîb kaldık!

Me’yûs ü metûl – lâl ü hayrân

Bî-çâre vü bî-nasîb kaldık!

Fikrin nedir ey garîb söyle

Hicrân demi çok sürer mi böyle?

 

Eyle bana sâkitâne tezkâr

Keyfiyyet-i âlem-i visâli.

Şâyed unutursam eyle ihtâr

Bezminde geçirdiğim leyâli.

Heyhât!.. Olunur mu hiç o nisyân?

Hâlâ ne sebebleyim perîşân?

 

Gâhî yine yâd eder mi dersin

Mehcûrların o bî-mübâlât?

Mahzûnları şâd eder mi dersin    

Hâtırlarını sorup da? Heyhât!

Sûrîydi o iltifâtlar hep

Söyler miyim olmasa mücerreb?

                      Recaizade M. Ekrem (Zemzeme III)

Yazılan yazıların sorumluluğu yazarlarına aittir. Suç teşkil edecek yazılardan dolayı edebice.net sorumlu tutulamaz.

Yazar Hakkında

İlginizi Çekebilir

Bahar

2476 Görüntüleme

Gazel

3302 Görüntüleme

0 yorum