Yaprak

7 Temmuz 2015 0 yorum Recaizade Mahmut Ekrem 518 Görüntüleme

Yaprak

Yaprak! Seni pek sever ki cânım

Yârin bana ber-güzârısın sen.

Baktıkça sefâ bulur revânım

Kim mihr ü vefâ baharısın sen!

 

Geldin bana mevsim-i hazanda

Hicranı düşündüğüm zamanda!

 

Cinsinde sayılmasan da nâdir

Nefsince büyük faziletin var.

Zîrâ ki yüzünde muntabı’dır

Hâlâ nigeh-i rahîm-i dil-dâr!

Ol mertebesin bana muazzez

Gönlüm seni cennete değişmez!..

 

Kâni’ ne güzel hayât-ı sâden

Bir saksıda bir avuç türâba!

Vâ-beste cihândan istifâden

Üç günde beş altı katre âba!

Îrâs-ı ziyân eder mi âyâ

Etsem seni gözyaşımla iskâ?

 

Mağmûm leyâl-i vahdetimde

Sensin olacak benimle hem-dem.

Buldum seni kendi fıtretimde

Müstağrak u pür-sükût ü mahrem.

Tâlilerimiz de düştü uygun

Kim hicr ile sen de ben de mahzûn!

 

İzzetle çekildi gitti cânân

Eyvâh ki biz garîb kaldık!

Me’yûs ü metûl – lâl ü hayrân

Bî-çâre vü bî-nasîb kaldık!

Fikrin nedir ey garîb söyle

Hicrân demi çok sürer mi böyle?

 

Eyle bana sâkitâne tezkâr

Keyfiyyet-i âlem-i visâli.

Şâyed unutursam eyle ihtâr

Bezminde geçirdiğim leyâli.

Heyhât!.. Olunur mu hiç o nisyân?

Hâlâ ne sebebleyim perîşân?

 

Gâhî yine yâd eder mi dersin

Mehcûrların o bî-mübâlât?

Mahzûnları şâd eder mi dersin    

Hâtırlarını sorup da? Heyhât!

Sûrîydi o iltifâtlar hep

Söyler miyim olmasa mücerreb?

                      Recaizade M. Ekrem (Zemzeme III)

Yazılan yazıların sorumluluğu yazarlarına aittir. Suç teşkil edecek yazılardan dolayı edebice.net sorumlu tutulamaz.

Yazar Hakkında

İlginizi Çekebilir

0 yorum