Gördüm

7 Temmuz 2015 0 yorum Recaizade Mahmut Ekrem 1697 Görüntüleme

Gördüm

Zulmette idim nehârı gördüm!

Cennet var imiş bahârı gördüm

Hoş lehçe-yi kûh-sârı gördüm

Handan yine hep civarı gördüm

 

Pür lem’a ruh-i mesârı gördüm

Gördüm hele şîve-kârı gördüm!

                                          

Hicran ile dîde âb içinde

Hirmân ile cân azâb içinde

Nâlân iken ıztırâb içinde

Birdenbire ferr ü tâb içinde

Ol matmah-ı intizârı gördüm

Gördüm ben o meh-i zârı gördüm!

 

Gönlümdeki infiâl geçti

Geçsin ebedî, melâl geçti.

Kasvetli dem-î kelâl geçti

Doğdu güneşim leyâl geçti

Giysû-yi eşi’a-târı gördüm

Gördüm ben o dil-şikârı gördüm!

 

Lûtfuyla nesîm-i can-küşânın

Feryâdı hezâr-ı bî-nevânın

Açtı yüzünü gül-î vefânın

Âhir dil-i hasret-âzmânın

Mesmû’ imiş âh ü zârı gördüm

Gördüm yine nazlı yârı gördüm!

               Recaizade M. Ekrem (Pejmürde) 

Yazılan yazıların sorumluluğu yazarlarına aittir. Suç teşkil edecek yazılardan dolayı edebice.net sorumlu tutulamaz.

Yazar Hakkında

İlginizi Çekebilir

Bahar

1998 Görüntüleme

Gazel

1430 Görüntüleme

0 yorum