Gazel (“tâbidir” redifli)

11 Mayıs 2015 0 yorum Ziya Paşa 1828 Görüntüleme

Gazel 

Ne kaanûna ne cebr ü zûra ne hünkâra tâbidir

Bu bender-gehte herkes dirhem ü dînâra tâbidir

 

 

Felek bir mâh-rû aşkıyle devr ettirdi dünyâyı

Benim bahtım aceb bir kevkeb-i seyyâra tâbidir

               

Müselsel bir esârettir zaruret her hükümette

Ki sultan nâzıra nâzır da hizmet kâra tâbidir

 

Giden gelmez gelen meşkûktür bil kadrini hâlin

Bu dehrin mihnet ü zevki bütün efkâra tâbidir

 

Sehâb âsâ yürürler yerde câmid gördüğün dağlar

Bütün zerrât bir kaanûn-ı istimrâra tâbidir

 

Ehâlî tâbi’-i metbû’dur şâha hakikatte

Yekûnun hükmü bâlâsındaki mikdâra tâbidir

 

Ziyâ efkâr-ı asra ittibâ’ et râhat istersen

Has ü hâşâk zîrâ cûşiş-î enhâra tâbidir

Ziya Paşa (1870) 

Yazılan yazıların sorumluluğu yazarlarına aittir. Suç teşkil edecek yazılardan dolayı edebice.net sorumlu tutulamaz.

Yazar Hakkında

İlginizi Çekebilir

0 yorum