Gazel (“…lar sana” redifli)

11 Mayıs 2015 0 yorum Ziya Paşa 2508 Görüntüleme

Gazel

Renc-i hâtır vermesin feryâd ü efganlar sana

Gül-i zârım sen hemen sağ ol fedâ canlar sana

 

 

Çok mudur ser-der-hevâ-yi zülfün olmak rûzigâr

Bir perisin kim müsahhardır Süleymanlar sana

 

Cünbiş-i müjgânını hâtır-nişân kıl muttasıl

Ber-güzâr-i yârdır ey dil bu peykânlar sana

 

Sen ki şâh-i hüsn ü ansın elverir mi sevdiğim

Dil-şikenlikler bu nakz-i ahd ü peymanlar sana

 

Kandesin ey dâmen-i ümmîd bilsem kandesin

Çâk-çâk-i hasret olmuştur girîbanlar sana

 

Sen hirâm etsen gelir cûşa melekler şevkten

Yâ nasıl sabr etsin insâf eyle insanlar sana

 

Hey ne sengin-dilsin ey kâfir ki te’sîr eylemez

Ahlar feryâdlar çâk-î girîbanlar sana        

 

Âşıkaane bir zemîn-î tâze gösterdin Ziyâ

  Gıbta eylerlerse şâyandır suhan-danlar sana

Ziya Paşa (1863)

Yazılan yazıların sorumluluğu yazarlarına aittir. Suç teşkil edecek yazılardan dolayı edebice.net sorumlu tutulamaz.

Yazar Hakkında

İlginizi Çekebilir

Marş

1736 Görüntüleme

0 yorum