Gazel (“etmez” redifli)

11 Mayıs 2015 0 yorum Ziya Paşa 3068 Görüntüleme

Gazel

Vatan-me’lûf olanlar bî-sebeb terk-î diyâr etmez

Zarûretsiz cihanda kimse gurbet ihtiyâr etmez

 

 

Döner sîm-âba fikr ettikçe hüsnün ıztırâbından

Gönül bir yerde ey ârâm-ı can sensiz karâr etmez

 

               Ne gam rüsvây olursa zülfüne dil bağlayan mecnûn

Giriftârân-ı zencîr-i muhabbet kayd-i âr etmez

 

Yıkardı Kûhken âhıyle dağlar duymadı Şîrîn

Acebtir gâh söz taşa geçer insâna kâr etmez

 

Bize hûn-î beşer sermâye-yî nasr ü şecâattir

Sibâ’-i deşt ü hâmûn kendi cinsinden şikâr etmez

 

Nizâm-i halk-i âlem muhteremdir ind-i Bârî’de

Hüdâ kaadirdir ammâ sîmi zer leyli nehâr etmez

 

Ziyâ ol ârif-i âgâh-dil tahsîne şâyandır

Ki noksânın bilip arz-i kemâl ü iftihâr etmez

Ziya Paşa (1858)

Yazılan yazıların sorumluluğu yazarlarına aittir. Suç teşkil edecek yazılardan dolayı edebice.net sorumlu tutulamaz.

Yazar Hakkında

İlginizi Çekebilir

Marş

1736 Görüntüleme

0 yorum