Gazel

7 Temmuz 2015 1 yorum Recaizade Mahmut Ekrem 2975 Görüntüleme

Gazel

Bu yerlerdir esîr-i aşk-ı cânân olduğum yerler.

Bu yerlerdir nigâh-i rahma şâyân olduğum yerler.

 

 

Bu yerlerdir edip derd-i dil-i bî-mârımı teşrih,

Lebinden tâlib-i dârû vü dermân olduğum yerler.

 

Bu yerlerdir tutup destim sıkınca bağtaten bilmem

Ne dürlü hissin îcâbıyle lerzân olduğum yerler.

 

Bu yerlerdir itâb ü lûtfa hep birden olup mazhar,

Olurken zâr ü giryân şâd ü handân olduğum yerler.

 

Bu yerlerdir gezerken el ele fikr-i firâkıyle.

Gidip bir gûşede tenhâca giryân olduğum yerler.

 

Bu yerlerdir edip fikr ü hayâlim hasr cânâna,

Taallûktan müberrâ mahz-ı nisyân olduğum yerler.

 

Bu yerlerdir visâle gözlerinden hissedip meylin.

Tahassürle harîs-i bûs-i dâmân olduğum yerler.

 

Bu yerlerdir tahammülsüzlüğümden ahd edip terkin,

O ahdimden yine der ân peşîmân olduğum yerler.

 

Bu yerlerdir görüp bin nâz, bin şiveyle reftârın;

Misâl-i sâye etrâfında pûyân olduğum yerler.

 

Bu yerlerdir niyâz ü nâzın emr-i ittifâkından,

Şu sevdâda olan i’câza hayran olduğum yerler.

 

Bu yerlerdir hazanda gülgül-âmîzî-yi hüsnünden,

Gınâ-âverde-yi seyr-i gülistan olduğum yerler.

 

Bu yerlerdir hücûm-i şiddet-i efkâr-ı hasretle,

Misâl-i Kays-ı âvâre girîzân olduğum yerler.

 

Bu yerlerdir tutup hep servlerle cûları şâhid

Anınla ukde-bend-i habl-i peymân olduğum yerler.

 

Bu yerlerdir nihâyet el-vedâ’-î yâr ile Ekrem

Yetîmâne garîb ü zâr ü nâlân olduğum yerler.

 

Mukaddes yersiniz billâh hazindir hâliniz ammâ,

Ey istihbâr-ı firkatle perîşân olduğum yerler.

 

Nasîb olsa ne var bir gûşenizde cismimin hâki

Hayâtımda size yârimle mihmân olduğum yerler.

                                      Recaizade M. Ekrem (Zemzeme I)

Yazılan yazıların sorumluluğu yazarlarına aittir. Suç teşkil edecek yazılardan dolayı edebice.net sorumlu tutulamaz.

Yazar Hakkında

İlginizi Çekebilir

Gazel

1737 Görüntüleme

1 yorum

  1. Ali Şubat 25, at 19:43

    Bu şiir tanzimant dönemi şiirimi

    Reply

Yorum Yapabilirsiniz