Gazel

7 Temmuz 2015 0 yorum Recaizade Mahmut Ekrem 717 Görüntüleme

Gazel

 

Anılsın yâr ile bir yerde mey nûş ettiğim demler.

Hem ânı hem beni ser-mest-i bî-hûş ettiğim demler.

 

 

Ne gündü pâyına hasretle rû-mâl olduğum günler!

Ne demdi cism-i nâzânı der-âgûş ettiğim demler!

 

Ne demdi istimâ’-i güft-ü-gû-yi nâz içün olsun,

Dil-i nâlendeyi bir lâhza hâmûş ettiğim demler!

 

Nasıl çıldırmadım hayretteyim hâlâ sevincimden,

Lisânından “Seni sevdim” sözün gûş ettiğim demler!

 

Ne şebdi dağıtıp ruhsârına zülfün hicâbından

Bulutlu rû-yi meh-tâbı siyeh-pûş ettiğim demler!

 

Olunsun mu ferâmuş ağzını öptükçe neş’emden

Hayât ü kâinâtı hep ferâmûş ettiğim demler?

 

Ne hoş demlerdi yâ Rab söyledip hânende-yi bezmi

Dil-i nâlendeyi bir lâhza hâmûş ettiğim demler!

 

Çıkar mı hâtırımdan Ekrem esnâ-yi firâkında,

Dü çeşmim girye-yi hasretle pür-cûş ettiğim demler?

                                          Recaizade M. Ekrem (Zemzeme I)

 

Tefekkür

Yazılan yazıların sorumluluğu yazarlarına aittir. Suç teşkil edecek yazılardan dolayı edebice.net sorumlu tutulamaz.

Yazar Hakkında

İlginizi Çekebilir

Bahar

995 Görüntüleme

Gazel

716 Görüntüleme

0 yorum