Eylül Sabahı

26 Mayıs 2015 0 yorum Nigâr Hanım 2147 Görüntüleme

Eylül Sabahı

Her şeb bu sevâhilde, bu yerlerde bütün gün

Dil-dârı tefekkürle geçer vakt-i hazinim;

Kalb-i gamînim

 

 

Pek ona düşkün,

Ettikçe şu eylül sabahındaki o rikkat

Hem kalbimi, hem fikrimi, hem ruhumu tehyîc

Hep bu taravet

Aşkımı tervîh

Eyler gibi, ondan bana her lâhzada bir bû,

Bir bû-yi muhabbet getirir mühtez ü perrân

Gönlüme dârû

Nefha-yi cânân…’

Vaktâki dalar rûhunu tedkîke hayâlim

Bir neş’e-yi pür-hüzn ile ser-mest olurum ben;

            Ol dem ki melâlim

            Kalbi eder şen

Dil umk-ı nigâhında arar şiddet-i sevdâ

Düşkün, mütereddid, müteellim, mütehassir;

Hâtır-ı şeydâ

Pek müteessir.

Ver kalbe sükûnet, yetiş ey yâr-ı dil-ârâ,

Ey sâlib-i ârâm-ı dil, ey neşve-yi hâtır,

Et beni ihyâ,

Kalbimi şâtır!

                         Nigâr Hanım (Aks-i Seda)

 

Yazılan yazıların sorumluluğu yazarlarına aittir. Suç teşkil edecek yazılardan dolayı edebice.net sorumlu tutulamaz.

Yazar Hakkında

İlginizi Çekebilir

0 yorum