Hasan Âli Yücel Kısa Öykü Yarışması

8 Ağustos 2019 0 yorum Yarışma 2430 Görüntüleme

hasan-ali-yucel-kisa-oyku-yarismasi-2019

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Hasan Âli Yücel Edebiyat Ödülü kapsamında öğretmenler arası kısa öykü yarışması düzenliyor. Resmi ve özel eğitim kurumlarındaki bütün öğretmenlerin katılabileceği yarışmaya son eser gönderim tarihi 30 Eylül 2019.

BÖLÜM-1 YARIŞMANIN AMACI
Türk edebiyatının önemli eserleri yıllar boyunca öğretmen yazarlar tarafından verilmiştir. Mehmet Âkif’ten Refik Halid’e, Necip Fazıl’dan Tanpınar’a, Yahya Kemal’den Çamlıbel’e, Halide Edip’ten Gülten Dayıoğlu’na edebiyata önemli eserler kazandıran isimler, aynı zamanda öğretmendir ve edebiyatın sesi okullardan yükselmiştir. Millî Eğitim Bakanlığı, bu geleneğin devamını sağlamak ve okullarımızdaki suskun kalemlerin sesini duyurmak için, bu yıl ilki gerçekleştirilecek olan Hasan Âli Yücel Edebiyat Ödülleri kapsamında Öğretmenler Arası Kısa Öykü Yarışması düzenlemiştir.
BÖLÜM-2 YARIŞMANIN KONUSU
2019 Öğretmenler Arası Kısa Öykü Yarışması’nın teması “Anadolu” olarak belirlenmiş olup “Anadolu” teması ekseninde yazılacak bütün öyküler yarışmanın kapsamında kabul edilecektir.
BÖLÜM-3 KATILIM ŞARTLARI
– Yarışmaya Bakanlığımız resmî ve özel okullarında eğitim öğretim hizmetleri sınıfında fiilen öğretmen olarak görev yapanlar katılabileceklerdir.
– Başvuru yapılan eserin, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Millî Eğitim Temel Kanunu ile Türk Millî Eğitiminin genel amaçlarına uygun olarak, ilgili yasal düzenlemelerde belirtilen ilke, esas ve amaçlara aykırılık teşkil etmeyecek şekilde hazırlanması gerekmektedir. Bu şekilde hazırlanmayan eserler değerlendirilmeye alınmayacaktır.
– Başvuru sahipleri en fazla bir eser ile yarışmaya katılacaklardır.
– Yarışmaya başvurusu yapılan eserin daha önce herhangi bir yarışmaya katılmamış, ödül almamış ve herhangi bir yerde yayımlanmamış olması gerekmektedir.
– Yarışmada il birincisi olan öyküler, bir kitapta toplanacaktır. Yarışmaya eser gönderen öğretmenler bu hususu kabul etmiş sayılırlar. Yarışmaya katılanlar katıldıkları eserin her türlü yayım hakkını Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğüne ücretsiz olarak devrettiğini kabul ve yayımlanan eser için telif ücreti almayacağını taahhüt eder.
– Eser içeriklerinde geçecek olan özel ve tüzel kişilere ait isimlerin kullanımıyla ilgili yasal hak ve sorumluluklar katılımcıya aittir.
– Yarışmaya başvuru yapanlar eserlerini Türk Dil Kurumu Yazım Kılavuzu’na uygun şekilde, A-4 kâğıt boyutu ebadında, Times New Roman karakteriyle 12 punto büyüklüğünde, sayfa kenar boşlukları her yandan 2,5 cm boşluk, her satır arası 1,5 nk ve en fazla 10 sayfa olacak şekilde Word formatında hazırlayıp dijital ortamda ve ıslak imzalı EK-1 Başvuru Formu ve Taahhütnamesi ile görev yaptıkları okul/kurum müdürlüklerine teslim edeceklerdir. Biçimsel ve teknik şartları taşımayan eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.
– Eserde yazarın kişisel bilgileri yer almayıp, kişi bilgisi yerine rumuz kullanılacaktır. Rumuz bilgisi öykünün ilk sayfasının sol üst köşesinde yer alacaktır.
– Millî Eğitim Bakanlığı, eser ile ilgili her türlü tasarruf hakkına sahiptir.
– Başvurusunu tamamlayan her katılımcı kılavuzdaki tüm hususları kabul etmiş sayılacaktır.
– İnceleme ve değerlendirme komisyonu üyeleri yarışmaya katılamazlar.
– Yarışma ile ilgili değişiklik yapma hakkı, internet sitesinden önceden duyurmak kaydıyla Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğüne aittir.
BÖLÜM-4 TAKVİM
Yarışmaya Katılım Tarihi ve Değerlendirme Süreci
– Başvuru sahiplerinin eserlerini okul/kurum müdürlüklerine teslim etmesi. (8 Ağustos -30 Eylül 2019)
– Okul müdürlüklerinin başvuru yapılan eserleri ilçe millî eğitim müdürlerine göndermesi. (02 Ekim 2019)
– İlçe millî eğitim müdürlüklerinin birinci eseri belirlemesi ve belirlediği eserin il millî eğitim müdürlüklerine göndermesi. (3 – 11 Ekim 2019)
– İl millî eğitim müdürlüklerinin il genelinde birinci eseri belirlemesi ve belirlediği eseri Bakanlığa göndermesi. (14 – 25 Ekim 2019)
– Bakanlık jüri değerlendirmesi ve dereceye giren eserlerin ilan edilmesi. (28 Ekim – 15 Kasım 2019)
– Ödül Töreni (24 Kasım Haftası)
BÖLÜM-5 ÖDÜLLER
Değerlendirme sonucunda verilecek ödüller:
1’inci olan eser – 10.000 TL,
2’nci olan eser – 5.000 TL,
3’üncü olan eser – 2.500 TL,
Mansiyon Ödülü – 1.000 TL,
Jüri Özel Ödülü – 1.000 TL
ile ödüllendirilecektir.

Dereceye girenlere, ödül töreninin tarihi ve yeri Bakanlığımız tarafından bildirilecektir.

BÖLÜM-6 SONUÇLAR
Sonuçların Açıklanması
İnceleme ve değerlendirme süreci bitiminden itibaren ilk beş derecede yer alan eser sahipleri 24 Kasım haftası içerisinde oygm.meb.gov.tr adresinden ilan edilecek ve aynı hafta içerisinde ödül töreni düzenlenecektir.

BÖLÜM-7 DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ
Eser Değerlendirme Kriterleri
Türkçeyi kullanma gücü (Anlatılmak isteneni, ifade edebilecek doğru sözcükleri kullanabilme, dil bilgisi kurallarını uygulama, yazım ve noktalama becerisi) (25 Puan)
Özgünlük ve edebi nitelik (25 Puan)
Üslup ( Etkili bir başlangıç yapabilme ve uygun başlık koyabilme, anlaşılır bir anlatım düzeni oluşturma) (25 Puan)
Öykü metninin temaya uygunluğu ve etkileyiciliği (25 Puan)

BÖLÜM-8 BAŞVURU FORMU
Bu form elektronik ortamda doldurulacaktır. Ekler dijital kayıt ortamda ( DVD, CD, USB bellek ) okul/kurum müdürlüklerine teslim edilecektir.
Başvuru formunu indirmek için tıklayınız>>

Yazılan yazıların sorumluluğu yazarlarına aittir. Suç teşkil edecek yazılardan dolayı edebice.net sorumlu tutulamaz.

Yazar Hakkında

İlginizi Çekebilir

0 yorum