Gazel (Nâmık Kemâl’e nazire)

11 Mayıs 2015 0 yorum Ziya Paşa 2638 Görüntüleme

Gazel  

 (Nâmık Kemâl’e nazire)

Kıyâm-ı mülk ümîdin eyleme bidâd lâzımsa

Muhakkaktır zevâl-î Devlet istibdâd lâzımsa

 

 

Vücüd-i mülke efrâd-i raiyyet cüz’-i lâzımdır

Nasıl cem’-î ülûfa nusret-î âhâd lâzımsa

 

Bıraksın zikr-i hayr âsâr ü ef’âliyle âlemde

Eğer bir âdeme hayr-ül-halef evlâd lâzımsa

 

Menâfi’ muhteliftir iktizâ-yî rûzigâr üzre

Değil uryâna lâzım nâhüdâya bâd lâzımsa

 

Sakın ikbâl için eşhâsa olma âlet-i ağrâz

Sana lâzım mı olmak âleme cellâd lâzımsa

 

Umûr-i beyti hep var mı tasarruf etmeğe hakkı

Eğer duhter için nâ-çâr bir dâmâd lâzımsa

 

Ziyâ âsâ Kemâl-i kâmile pey-revlik etsinler

Hüner-mendân için taklîde bir üstâd lâzımsa

Ziya Paşa (1878}

Yazılan yazıların sorumluluğu yazarlarına aittir. Suç teşkil edecek yazılardan dolayı edebice.net sorumlu tutulamaz.

Yazar Hakkında

İlginizi Çekebilir

0 yorum