Gazel (“na-bedid” redifli)

11 Mayıs 2015 0 yorum Ziya Paşa 1513 Görüntüleme

Gazel 

Da’vi-yî bûs-î dehânın dilde vü dil nâ-bedîd

Bir aceb tezvîr kim mes’ûl ü sâil nâ-bedîd

 

 

Keşti-yi akle olur her mevci bir gird-âb-ı ye’s

Âşk bir deryâ-yı ummândır ki sâhil nâ-bedîd        

 

Hayf kim güm-geşte-râh-î tîh-i hayret olmuşuz

Bir sedâ gûş eyleriz ammâ ki kaail nâ-bedîd

 

Günde yüz bin ser olur galtîde-yî meydân-i aşk

Arada maktûl nâ-peydâ vü kaatil nâ-bedîd

 

Âkil ü mecnûnu temyîz etmeğe insâf ile   

Hayf kim âlemde bir ma’kuul ü âkil nâ-bedîd

 

  Yeke-tâz-i arsa-yi nazm ü belâgatsin Ziyâ

  Gûyiyâ bir şâir-i sâhib-fezâil nâ-bedîd

                                           Ziya Paşa (1856)

Yazılan yazıların sorumluluğu yazarlarına aittir. Suç teşkil edecek yazılardan dolayı edebice.net sorumlu tutulamaz.

Yazar Hakkında

İlginizi Çekebilir

Marş

1736 Görüntüleme

0 yorum