Marş

11 Mayıs 2015 0 yorum Ziya Paşa 1789 Görüntüleme

Marş

Feth için a’dâyı fermân eyledi sultânımız

Koymuşuzdur biz anın yoluna bâş ü canımız

Şân için bizce ne devlettir dökülmek kaanımız

Kahraman bir askeriz Osmanlıdır ünvânımız

Şark u garba lerze-endâz oldu sîyt ü şânımız

 

 

Dîn ü devlet uğruna a’dâmıza açtık sefer

Hânumânın eyleriz bir hamlede zîr ü zeber

Reh-nümâmızdır livâ-yî nusret ü feth ü zafer

 Kahraman bir askeriz Osmanlıdır ünvânımız

Şark u garba lerze-endâz oldu sîyt ü şânımız

 

Bir zamân İrân ü Tûran oldu hep pâ-mâlimiz

Bîr vakit Alman, Macar olmuştu kendi mâ’limiz

Hâsıl oldu sâye-yî şâhânede âmâlimiz

Kahraman bir askeriz Osmanlıdır ünvânımız

Şark u garba lerze-endâz oldu sîyt ü şanımız

                                                                                          

Hak bize sâhib-kıran bir pâdişâh etti atâ

Bir kılı uğrunda bin bin cânımız olsun fedâ

Hep o şâhın feyz ü ihsânıyledir kim ey Ziyâ

Kahraman bir askeriz Osmanlıdır ünvânımız

Şark u garba lerze-endâz oldu sîyt ü sânımız

                                        Ziya Paşa   

Yazılan yazıların sorumluluğu yazarlarına aittir. Suç teşkil edecek yazılardan dolayı edebice.net sorumlu tutulamaz.

Yazar Hakkında

İlginizi Çekebilir

0 yorum