Sevr Antlaşmasını İmzalamayan Şair: Ahmet Reşit Rey

3 Mayıs 2015 0 yorum Servet-i Fünûn Edebiyatı 3767 Görüntüleme

 

1870’te İstanbul’da doğdu. ( Bazı kaynaklar doğum yerini Çankırı olarak vermektedir. Bk. Wikipedia) Babası Mutasarrıf Şefik Bey’dir.  Soğukçeşme Askerî Rüştiyesinde ve idadisinde okudu. 1888’de Mekteb-i Mülkiye’den mezun oldu. Bir yıl Mülkiye’de muallim yardımcılığı yaptıktan sonra Mabeyn Katipliği göreviyle saraya alındı. (1890)

16 yıl katiplik görevinin ardından 1905’te Kudüs Mutasarrıflığına gönderildi. Manastır, Ankara ve Halep valilikleri görevinde bulunduktan sonra Galatasaray Sultanisine edebiyat muallimi oldu. (1910)  iki yıl bu görevde kalan Ahmet Reşit, ders notlarını Nazariyyât-ı Edebiyye adıyla iki cilt halinde bastırdı. (1912) Aydın Valiliği görevinde kısa bir süre bulunduktan sonra Kâmil Paşa hükumetinde Dahiliye Nazırı oldu. 1913 Ocak’ında Kamil Paşa kabinesinin düşmesi üzerine Mısır’a ve Paris’e gitti. Mahmut Şevket Paşa’nın öldürülmesi olayında suçlu bulunarak gıyabında idama mahkûm edildi. Bu sebeple birkaç yılı Cenevre’de geçirmek mecburiyetinde kalan Ahmet Reşit Rey, 1919’da yurda dönmüş ve Tevfik Paşa ile Damat Ferit Paşa kabinelerinde Dahiliye Nazırlığı yaptı. 1920’de barış görüşmeleri için Paris’e gönderilen heyet içinde yer alsa da Sevr Antlaşmasını imzalamadan heyetteki ve bakanlık görevinden istifa ederek siyasi hayattan çekilmiştir.

Bundan sonraki yaşamında sanat ve edebiyat çalışmalarına ağırlık veren Ahmet Reşit Rey, 14 Ağustos 1955’te İstanbul’da ölmüştür. Ahmet Reşit Rey, ünlü besteci Cemal Reşit Rey ve tiyatrocu Ekrem Reşit Rey’in babasıdır.

EDEBİ KİŞİLİĞİ

Şiire küçük yaşlarda başlayan Ahmet Reşit,  ilk şiirlerini Gülşen dergisinde yayımladı. İlk şiirlerinde Recaizade ve Abdülhâk Hâmid’in tesiri görülen şair, sonraları şiirde özgünleşmiş ve 1896’da itibaren Servet-i Fünûn kadrosunda yer almıştır. Servet-i Fünûn estetiğine uygun şiirlerinde H. Nazım takma adını kullanan şairin şiir dili zamanla ağırlaşmıştır. İlk şiirlerindeki lirizmin zamanla yerini realizmin aldığı görülmektedir. Üslup ve nazım tekniğinde titizlik gösteren şair, şiirlerini bir kitapta toplamamıştır.

AHMET REŞİT REY’İN ŞİİRLERİ İÇİN TIKLAYINIZ.


Sitemizden kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, yazılar tamamen kopyalanamaz.

Yazılan yazıların sorumluluğu yazarlarına aittir. Suç teşkil edecek yazılardan dolayı edebice.net sorumlu tutulamaz.

Yazar Hakkında

İlginizi Çekebilir

0 yorum