Bir Gece

3 Mayıs 2015 0 yorum Ahmet Reşit Rey 1771 Görüntüleme

Orman büyük, ağaçları yüksek, küşâde-bâl

Birbirleriyle dâim ederler müsâhabe:

Meh-tâb parça parça düşer ba’zı yerlere.

Orman bu hey’etiyle, semâ yı mükevkebe

 

Benzer. Öper de- nûr-t mehi gizlice zılâl,

îrâs eder o bûse – sirâyetle her yere –

Bir fecr-i nev-ziyâ-nigehin rengini şebe.

 

Kuşlar – o hande-zâr-ı tabiat perileri –

Başlar nisâr-ı nağmeye, orman sükût eder.

Rîzân olur yavaşça zemine o nağmeler;

Takbîl edip şemîm-i ziyâ-dâr-ı meşceri

Sevdâ gezer ağaçların umkunda der-be-der.

 

Tehzîz eder havâyı bu âheng-i nûr-fâm;

Bir hüsn-i muhtecib açar aheste bâlini

Elhân-ı işve-kâr ile leb-ber-leb-î garâm…

Âheng-i hüsnünün duyarım ben meâlini.

                   Ahmet Reşit Rey

                                             (1895)

Yazılan yazıların sorumluluğu yazarlarına aittir. Suç teşkil edecek yazılardan dolayı edebice.net sorumlu tutulamaz.

Yazar Hakkında

İlginizi Çekebilir

SEHER

1863 Görüntüleme

ONA

1574 Görüntüleme

0 yorum