Berk-i Hazân

9 Temmuz 2015 0 yorum Cenap Şahabettin 5683 Görüntüleme

Berk-i Hazân

Bir varak-pâre-yi hazan-dîde

Ayrılıp sâk-ı meyve-bârından

Düştü bir şâirâne ümmîde

 

 

Sandı kim sarsar-i gusûn-efken

Başka bir yerde eylemiş ihzâr

Ana mahsûs tâze bir gül-şen

 

Pey-rev-i rûzigâr-ı köhne-bahâr

Olarak bir zaman havâlarda

Nâ-şekîbâne etti geşt ü güzâr

 

Mütesâdif olurdu her yerde

Başka bir âlem-i gam-efzâya

Başka bir ye’se başka bir derde

 

En sonunda düşünce gabrâya

Dedi; “Eyvâh, bu ümîd ile ben

Düştüm âgûş-ı hâk-i sevdâya!”

 

Kıldın âvâre sevgilim beni sen,

Ben de şimdi misâl-i berk-i hazân

Geçerim bir hevesle her yerden.

 

Seni gördüm de ey perî gönlüm

Düştü bir âşıkâne ümmide

Tâ ebed kaldı serseri gönlüm!

                                 Cenap Şahabettin

Yazılan yazıların sorumluluğu yazarlarına aittir. Suç teşkil edecek yazılardan dolayı edebice.net sorumlu tutulamaz.

Yazar Hakkında

İlginizi Çekebilir

Gazel

2109 Görüntüleme

0 yorum