Muhabbet

9 Temmuz 2015 0 yorum Cenap Şahabettin 1602 Görüntüleme

Muhabbet

Sünbül saçını bûs edeli bâd-ı muhabbet

Fikrim gibi, şûrîde vü meyyâl-i hevâdır.

Bilmem ne cihetlerde eder seyr ü seyâhat

Fikrim gibi, şûrîde vü meyyâl-i hevâdır.

 

 

Gonce femini bûs edeli tıfl-ı muhabbet

Ruhum gibi gül-zâr-ı tahayyülde revândır,

Okşar leb-i ma’sûmunu enfâs-ı saadet,

Rûhum gibi gül-zâr-ı tahayyülde revândır.

 

Mâî gözünü bûs edeli nûr-ı muhabbet

Çeşmim gibi hayrân-ı kebûdî-yi semâdır

Elbet edemez arz siyeh-tâli’e rağbet

Çeşmim gibi hayrân-ı kebûdî-yi semâdır

 

Penbe ruhunu bûs edeli ebr-i muhabbet

Sînem gibi her kıt’ası bir tâze cihândır

Kavlinde gülümser bütün âmâl-i şebâbet

Sînem gibi her kıtası bir tâze cihandır

 

Tâze lebini bûs edeli mürg-i muhabbet

Gönlüm gibi şeb tâ-be-seher nağme-serâdır

Dem-sâzı, hem-âvâzıdır âheng-i tabîat

Gönlüm gibi şeb tâ be-seher nağme-serâdır

 

Kalb-i terini bûs edeli kalb-i muhabbet

Kalbim gibi âzürde-yi dâ’-î helecandır

Lûtfunla itabınla bulur illet-i şiddet

Kalbim gibi âzürde-yi dâ’-î helecândır

                                              Cenap Şahabettin

Yazılan yazıların sorumluluğu yazarlarına aittir. Suç teşkil edecek yazılardan dolayı edebice.net sorumlu tutulamaz.

Yazar Hakkında

İlginizi Çekebilir

0 yorum