Ağlasam

9 Temmuz 2015 0 yorum Cenap Şahabettin 3264 Görüntüleme

AğIasam

Çöksam diz üstü karşına hürmetle ağlasam

Öpsem dü pây-ı sâfını lezzetle ağlasam

Ben ağlıyorken ağlasa yağmurla âsumân

Birlikte âsumân ü tabîatle ağlasam

 

Giryem o rütbe kesb-i samîmîyyet etse kim

Bir mübtelâ gönüldeki rikkatle ağlasam

Sen zülf-i târ-mârımı destinle okşasan

Cebhem dizinde, ben de sükûnetle ağlasam

Kalsam gözüm gözünde, elimde senin elin

Mestî-yi bî-misâl-i muhabbetle ağlasam

Sonra döküp huzûruna âlâm-ı hissimi

Teşrîh-i iştiyâkıma cür’etle ağlasam

Tasvir ederken âfet-i hicrânı herkesin

Vuslat deminde bulduğu râhatle ağlasam

Sen ser-güzeşt-i rûhu işitmekle ağlasan

Ben mâcerâ-yı kalbi hikâyetle ağlasam

Ben ağlasam sen ağlasan âhenler ağlasa

Ben ser-be-ser seninle halâvetle ağlasam

Sen rahm edip de va’d-ı visal eylesen bana

Ben bahtımın kemâline hayretle ağlasam

Atsam bütün vücûdumu âgûş-ı payına

Bir bî-nevâ çocuk gibi, minnetle ağlasam

Bâzû-yı rahm-i izzetine ittikâ edip

Te’sîr-i bahtiyârî-yi vuslatla ağlasam

Âh, ağlasam senin ile leb-ber-leb ağlasam

Bir kerrecik de bunda meserretle ağlasam

                                          Cenap Şahabettin

Yazılan yazıların sorumluluğu yazarlarına aittir. Suç teşkil edecek yazılardan dolayı edebice.net sorumlu tutulamaz.

Yazar Hakkında

İlginizi Çekebilir

0 yorum