Kıt’alar

11 Mayıs 2015 0 yorum Ziya Paşa 2588 Görüntüleme

            K ı t’a

Her kişi hâlince bir kayd-i emelde bendedir

Cem’-i mâl eyler kimi ister kimi zürriyyeti

Bir esâret-gâh-i ibrettir bu âlem hâsılı

Duymadı kimse cihanda lezzet-î hürriyyeti

 

 

          K ı t’a

Yâ Rab ne eksilirdi deryâ-yı izzetinden

Peymâne-yi vücûda zehr-âb dolmasaydı

Âzâde-ser olurdum âsîb-i derd ü gamdan

Yâ dehre gelmeseydim yâ aklım olmasaydı

                                        Ziya Paşa

Yazılan yazıların sorumluluğu yazarlarına aittir. Suç teşkil edecek yazılardan dolayı edebice.net sorumlu tutulamaz.

Yazar Hakkında

İlginizi Çekebilir

0 yorum