Türk müyüz Osmanlı mı?

13 Aralık 2014 0 yorum Peyami Safa 2189 Görüntüleme

Bazı makalelerimde “Osmanlı İmparatorluğu, Os­manlı Devleti, Osmanlı Meşrutiyeti, Osmanlı münevveri, Osmanlı şâiri, Osmanlıca…” deyimlerini kullanırım. “Os­manlı”yı “Türk”ten ayırıyormuşum zannını veren bu vasıf­landırmalar beni yazılı ve sözlü sorular karşısında bırakı­yor, “İstizah” sınırını aşıp itiraz hâlini alan bu sorular şöy­le özetlenebilir.

 

–  Bugünkü Türk devleti Osmanlı devletinin devamı değil midir? Rejim değişmekle bir devletin bünyesi ve mahiyeti değişir mi? Osmanlı devleti yabancı bir devlet midir? Osmanlılar Türk değil midirler? İlh…

Hiç şüphesiz bugünkü Türk Devleti, Osmanlı Devle­ti’nin devamıdır. Coğrafyası, tarihi, dili, kanunları, mülkî teşkilâtı aynıdır. Cumhuriyet rejimini kuranlar Osmanlı ricâlidir. Edebiyat tarihimiz, kütüphanelerimiz Osmanlı kütüphâneleridir. San’at âbidelerimiz: Câmiler, şadırvan­lar, çeşmeler, medreseler ilh… Osmanlı mimarîsidir. Os­manlı milleti Türk milletiydi. Atalarımızdı. Her Türk’ün  müşterek soyadı “Osmanlı”dır. Bunu inkâr etmek için coğrafyayı, tarihi, dini, dili, hukuku, ecdadımızı inkâr et­mek, soysuzluğu kabullenmek lâzımdır. Bir devletin reji­mi, hattâ adı değişebilir siyasî coğrafyası, tarihi, dini, dilive teşkilât, aynı kaldıkça bünyesi ve mahiyeti (yâni ken­disi) devam ediyor demektir.

Osmanlı Devleti veya Osmanlı münevveri gibi tabir­ler, Cumhuriyetten evvelki devirleri kısaca ve kolayca ha­tırlatmak için bir tasarruftur, elverişliliktir, yoksa ayrı bir varlığın ve mahiyetin ifadesi değildir. Türk olduğumuz ne kadar muhakkaksa, Osmanlı olduğumuz da o kadar aşikârdır.

(İlk Yayımlanma tarihi: Milliyet, 7 Şubat 1959)

(Peyami Safa, Osmanlıca Türkçe Uydurmaca; Ötüken Yayınları, İst. 1999, s. 11)

Yazılan yazıların sorumluluğu yazarlarına aittir. Suç teşkil edecek yazılardan dolayı edebice.net sorumlu tutulamaz.

Yazar Hakkında

İlginizi Çekebilir

0 yorum