BİR ALLAHSIZA CEVAP

14 Aralık 2014 0 yorum Peyami Safa 2022 Görüntüleme

Şu kısa okuyucu mektubu göründüğü kadar ehemmiyetsiz değildir:

“Koca Peyami,

“Şu Allah, Allahçı lâfları senin ağzına yakışmı­yor. Çünkü kafan işliyor ve mantığın sağlamdır.

“Yoksa sende de mi öteki dünya korkulan baş­ladı?

 

tmza yerinde de şu cümle: “Komünist filân de­ğil. Sadece Allahsız: Sahir Kafalı.”Ey koca kafalı,

Dünyanın Eflâtun’dan Fârâbi’ye, îbni Sina’ya, Mevlâna’ya, Newton’a, Hegel’e, Einstein’a, Bergson’a ve bugün hayatta bulunan doğulu, batılı meş­hur ilim adamları ve filozoflara varıncaya kadar ‘‘kafası işleyen” ve “mantıkları sağlam” yüz binlerce dâhi ve mütefekkir Allaha inanırlar.

Kafası dalavereden başka bir şeye işlemeyen karaborsacılar, vurguncular, düzenbazlar ve çeşit çeşit günahkârlar arasında Allah’a inanmayanlar pek çoktur.

Allah’ı körükörüne inkâr etmek kolaydır ve çok kârlı görünür: İnsanı hesap vermekten, mesuliyet­ten, vicdan azabından, ceza korkusundan kurtarır. Fakat Allah’ı metafizik, felsefî ve ilmi delillerle in­kâr etmek isbat etmekten daha zordur. Allah fikri öyle bir güneştir ki onsuz her izah karanlıkta kalır. Allahsız filozoflar bile hedefini şaşırmayan karan­lık bir tabiat şuuruna inanmışlardır. Arada, bir ke­lime ve derece farkından başka bir şey kalmaz. Ma­hiyet aynıdır.

Ben Allah’a öteki dünya düşüncesinden en uzak olduğum çocukluk çağımda inanmağa başladım. Bü­tün ömrüm bu inancımı kontrol etmekle geçti. Mi­zacım bakımından, inanmaktan ziyade şüphe etme­ye meylim vardır, Boşuna inanmaktan ve boşuna şüphe etmekten çok sakınırım. Bence, şüphe edile­cek şeyden şüphe etmemek ve şüphe edilmeyecek şeyden şüphe etmek ahmaklıktır. Benim imânım, şüpheye karşı, adım adım kazanılmış bir dikkat, in­celeme, tenkid ve bilgi zaferidir.

Allah, kendisini kabul ettirmek için, insana ye­ter derecede bilgi imkânı vermiştir. Fakat gizli bir varlığın (hele Allah’ın) yokluğunu isabet etmek için her şeyi bilmek lâzımdır. Hiç kimse bu külli bilgiye sahip olduğunu iddia edemez. Allah’a inanmak de­ğil, inanmamak insanın boyunu aşar.

Unutma ki, insanlar arasında Allah’a inanan de­hâlar ve büyük zekâlar pek çoktur; eşekler arasın­da ise, hiç yoktur!

Milliyet, 22 Eylül 1958

Alıntılanan Eser: Peyami Safa, Seçmeler, MEB yay. İst. 1970, s.68)

Yazılan yazıların sorumluluğu yazarlarına aittir. Suç teşkil edecek yazılardan dolayı edebice.net sorumlu tutulamaz.

Yazar Hakkında

İlginizi Çekebilir

0 yorum