Brune et Blonde

7 Temmuz 2015 0 yorum Recaizade Mahmut Ekrem 1963 Görüntüleme

Brune et Blonde1

(Brün e Blönd)

İki hemşîre-yî vifâk-âyîn,

İki dûşîz’e-yi vefâ-perver;

Verd-i asfer biri, rakîk ü hazin

 

Diğeri bir güzide zanbak-ı ter.

Biri armûdî çehre, diğeri ronde2

Hoş-nümâ, nâzenîn brune et blonde.

Birisi şâir-i tabiîdir,

Yaşar eş’âr-ı dil-şikârıyle

Ki birer zühre-yî rebîîdir :

Bikr-i sevdâ-yı bî-karârıyle.

Öbürü ayni bir küçük vagabonde3

Mihr-bân, âteşin brune et blonde.

 

Biri şûhîde sanki bir Karmen4,

Biri safvette Margerlt5 gûyâ;

Biri ser-bâz, cüst, şâtır, şen,

Biri hassâs, mâil-î hülyâ :

Hoş tezâd arz eder bununla seconde6

İşve-ger, can-rübâ brune et blonde.

 

Sarı pırlantadır biri lekesiz;

Öbürü şâh-dâne bir dür-i nâb.

Vasf-ı hâlinde bunların âciz

Kalemim her ne yazsa bî-fer ü tâb.

Menba’-ı hüsn ü işveden iki onde7,

Bî-bedel, bî-behâ brune et blonde.

 

Birisi âşıkâne harp-nevâz;

Dem-be-dem hande-ver, melâl-âlûd.

Öbürü şevk ile terennüm-sâz;

Dâima şâd, dâima mes’ûd.

Bilmemiş, bilmesin bu kızları monde8 ,

Birbirinden güzel brune et blonde.

                         Recaizade M. Ekrem

1. Esmer ve sarışın, 2. Yuvarlak, 3. Serseri, aylak, 4. Fransız romancılarından Prosper Mérimée (1805-1870)’nin aynı adı taşıyan romanının şûh kahramanı. 5. Fransız romancılarından Alexandre Dumas Fils (1824-1895)’in Kamelyalı Kadın adlı romanının kahramanı.  6. İkinci, ikincisi, 7. Dalga, 8. Dünyâ

Yazılan yazıların sorumluluğu yazarlarına aittir. Suç teşkil edecek yazılardan dolayı edebice.net sorumlu tutulamaz.

Yazar Hakkında

İlginizi Çekebilir

Gazel

1736 Görüntüleme

0 yorum