Brune et Blonde

7 Temmuz 2015 0 yorum Recaizade Mahmut Ekrem 1576 Görüntüleme

Brune et Blonde1

(Brün e Blönd)

İki hemşîre-yî vifâk-âyîn,

İki dûşîz’e-yi vefâ-perver;

Verd-i asfer biri, rakîk ü hazin

 

Diğeri bir güzide zanbak-ı ter.

Biri armûdî çehre, diğeri ronde2

Hoş-nümâ, nâzenîn brune et blonde.

Birisi şâir-i tabiîdir,

Yaşar eş’âr-ı dil-şikârıyle

Ki birer zühre-yî rebîîdir :

Bikr-i sevdâ-yı bî-karârıyle.

Öbürü ayni bir küçük vagabonde3

Mihr-bân, âteşin brune et blonde.

 

Biri şûhîde sanki bir Karmen4,

Biri safvette Margerlt5 gûyâ;

Biri ser-bâz, cüst, şâtır, şen,

Biri hassâs, mâil-î hülyâ :

Hoş tezâd arz eder bununla seconde6

İşve-ger, can-rübâ brune et blonde.

 

Sarı pırlantadır biri lekesiz;

Öbürü şâh-dâne bir dür-i nâb.

Vasf-ı hâlinde bunların âciz

Kalemim her ne yazsa bî-fer ü tâb.

Menba’-ı hüsn ü işveden iki onde7,

Bî-bedel, bî-behâ brune et blonde.

 

Birisi âşıkâne harp-nevâz;

Dem-be-dem hande-ver, melâl-âlûd.

Öbürü şevk ile terennüm-sâz;

Dâima şâd, dâima mes’ûd.

Bilmemiş, bilmesin bu kızları monde8 ,

Birbirinden güzel brune et blonde.

                         Recaizade M. Ekrem

1. Esmer ve sarışın, 2. Yuvarlak, 3. Serseri, aylak, 4. Fransız romancılarından Prosper Mérimée (1805-1870)’nin aynı adı taşıyan romanının şûh kahramanı. 5. Fransız romancılarından Alexandre Dumas Fils (1824-1895)’in Kamelyalı Kadın adlı romanının kahramanı.  6. İkinci, ikincisi, 7. Dalga, 8. Dünyâ

Yazılan yazıların sorumluluğu yazarlarına aittir. Suç teşkil edecek yazılardan dolayı edebice.net sorumlu tutulamaz.

Yazar Hakkında

İlginizi Çekebilir

0 yorum