Şebâb-ı Muhtazır

4 Mayıs 2015 0 yorum Süleyman Nazif 1681 Görüntüleme

Şebâb önünde tebessümle rû-küşâde iken

O başka noktaya dikmiş dü çeşm-i bî-ferini

Garîb emellere vermiş dil-î mükedderini

 Bu hastanın bulamam şimdi hîç farkını ben

 Dem-î rebîide solmuş şükûfe-i terden

 

 

Bu dem cihâna tabiat hayât-güsterdir

Şükûfeler, seheri handeler, meserretler

Eder bu köhne cihânı garîk-i neşve-i ter

Fakat melûle bedâyi’ bile gam-âverdir

 Bakın bu gence, mükedder, esîr-i bisterdir!

 

Sönük nigâhı gehî mün’atıf semâvâta

Arar o necm-i felâket-medâr-ı şübbânı

Odur bugün beşerin vech-i hüzn ü hüsrânı

Kader o yerde olur dâğ-zen müsâvâta,

Emel o yerde eder handeler mücâzâta!

 

Yüzünde reng-i civânî karîn-i haclettir

Gurûblar görünür levha-yî tulû’unda

Bu ihtizâr-ı elimin dem-i vukuunda

Şebâb nevha-ger-î baht-ı âdemiyyettir,

Ümîd muntazır-î makdem-î kıyâmettir!

 

Yine ümîde mi ma’rûz o cebhe-i garrâ

Gözünde nûr-ı dehâ gerçi intifâya karîb

Dudaklarında fakat var bir ibtisâm-ı garîb

Dokundu kalb-i hazîne bu hâl-i müstesna:

Hayâtı muhtazır ammâ, ümîdi hande-nümâ!

 

                            Süleyman Nazif (Gizli Figânlar, 1896)

 

 

Yazılan yazıların sorumluluğu yazarlarına aittir. Suç teşkil edecek yazılardan dolayı edebice.net sorumlu tutulamaz.

Yazar Hakkında

İlginizi Çekebilir

Gazel

2852 Görüntüleme

0 yorum