Gazel(“Devlet” Redifli)

8 Mayıs 2015 0 yorum Namık Kemal 2272 Görüntüleme

Gazel(Devlet Redifli)

Sütûn-i istikaamettir imâd-î râye-yi Devlet

Tutar ol hâl ile mülkü ser-â-ser sâye-yî Devlet

 

Bulunmazsa adâlet milletin efrâdı beyninde

Geçer bir gün zemîne arşa çıksa pâye-yî Devlet

 

Arûs-ı mülke tezyînât-ı haşmet cevher-î candır

Olur hûn-âb-ı merdân-ı vatan pîrâye-yî Devlet

 

 

Eder kesb-i terakki bezi ü sarf ettikçe mahsûlün

Umûmun dâniş-î meksûbudur sermâye-yi Devlet

 

Müsadiftir gurûb-ı şemse devr-i neş’e-yî mestân

Olur hengâm-ı ikbâl-i erâzil gaaye-yi Devlet

 

Aceb mi hûn-ı mazlûmân ile eylerse perverde

Kazâ mekkâre-yî gerdûnu etmiş dâye-yi Devlet

 

Hümâ-yi evc-i istiğnâ-yi himmettir dilim Nâmık

Değildir mültecâ-yi iftihârım sâye-yi devlet

                         Namık Kemal

Yazılan yazıların sorumluluğu yazarlarına aittir. Suç teşkil edecek yazılardan dolayı edebice.net sorumlu tutulamaz.

Yazar Hakkında

İlginizi Çekebilir

0 yorum