Murabba’(“Kalmıştır” redifli murabba)

8 Mayıs 2015 0 yorum Namık Kemal 1988 Görüntüleme

Murabba’

Değişmez fen mi vardır müstakar eşyâ mı kalmıştır

Delili sâbit olmuş binde bir da’vâ mı kalmıştır

Deme insâna ma’lûm olmadık ma’nâ mı kalmıştır

Eğer meçhûl ararsan her işin encâmı kalmıştır

 

Memâtı görmedim ömrümde bir inkâr eder mezheb

Fenâdır bir fenâ dünyâdayız intâc-ı her matleb

Firaak u haps ü nefyi kadr ü nâmûsumla gördüm hep

Cihânın bin belâsından bana pervâ mı kalmıştır

 

 

Sipihrin bahtını ikbâlini hep pây-mâl ettim

Hamiyyet mesleğinde terk-i evlâd ü iyâl ettim                       

Hayâtımdan muazzezken vatandan infisâl ettim

Sebât ü azme hâil bir denî dünyâ mı kalmıştır

 

Musırrım sâbitim tâ can verince halka hizmette

F-edâkârın kalır ezkârı dâim kalb-i millette

Denir bir gün gelir de sâye-yî feyz-i hamiyyette                     

Kemâl’in seng-i kabri kalmadıysa nâmı kalmıştır

                                               Namık Kemal

Yazılan yazıların sorumluluğu yazarlarına aittir. Suç teşkil edecek yazılardan dolayı edebice.net sorumlu tutulamaz.

Yazar Hakkında

İlginizi Çekebilir

0 yorum