Gazel (“eylerim” redifli Gazel)

8 Mayıs 2015 0 yorum Namık Kemal 2209 Görüntüleme

Gazel (“eylerim” redifli Gazel)

Cû-sıfat her dem ki nahl-î kaametin yâd eylerim

Baş urup derdinle taştan taşa feryâd eylerim

 

 

İki ayn açtım reh-î hasrette giryân dîdeden

Haşre dek rûh-ı şehîdân-i gamın şâd eylerim

 

Kubbe-yî eyvân-ı çarhı âh ile yaksam n’ola

Bin yakılmış kalbi enkaazıyla âbâd eylerim

 

Cân ü dil bulmaz zafer zindân-ı ten tahribine

Bunca demdir tîşe-yî âh ile imdâd eylerim

 

Ger götürsem kabre ta’n etme melâmet taşların

Rûz-i Haşr anlarla bir mey-hâne bünyâd eylerim

 

Ehl-i derde bilmişim tezyîd-i derd eyler murâd

Yâre ânınçün belâ-yî aşktan dâd eylerim

 

İ’tibârım şöyledir kim ayş ü nûş âyinine

Rindlik mahv olsa âlemden ben îcâd eylerim

 

Ol gedâ-yî rûzigârım ben ki Nâmık âh ile

Mesnedim taht-ı Süleymân, olsa ber-bâd eylerim

Yazılan yazıların sorumluluğu yazarlarına aittir. Suç teşkil edecek yazılardan dolayı edebice.net sorumlu tutulamaz.

Yazar Hakkında

İlginizi Çekebilir

0 yorum