Gazel (Yok iştikâ-yi cevr-i felekten nisâbımız)

8 Mayıs 2015 0 yorum Namık Kemal 4921 Görüntüleme

Gazel

Yok iştikâ-yi cevr-i felekten nisâbımız

Ser-levhasında hamd ile başlar kitâbımız

 

 

Bizden kelâm-ı tünd işitir tünd söyleyen

Düşmez suâl-i hasma mugaayir cevâbımız

 

Îcâb-ı hâle vâkıf olan ehl-i dikkatiz

Yok kimseden zemânede hiç ictinâbımız.

 

Sıdk u sebât mesleğimizdir ki eylemez

Bin tîğe karşı gelse tehâlüf zehâbımız

 

Açmış birer dehân-ı sefâ her habâbtan

İkbâl-i dehre handeler eyler şerâbımız

 

Şâh-i gedâ-nihâdız olur tâht-gâh-ı feyz

Mâ’mûre-yi muhabbete kalb-i harâbımız

 

Çerh eylesin cefâsını isterse bî-idâd

Rûz-i cezâ’da yok mu bizim bir hesâbımız

 

Nâmık celâl ü câhı tenezzülle istemez

Baş eğmez âsumâna ulûvv-î cenâbımız

                                Namık Kemal

Yazılan yazıların sorumluluğu yazarlarına aittir. Suç teşkil edecek yazılardan dolayı edebice.net sorumlu tutulamaz.

Yazar Hakkında

İlginizi Çekebilir

0 yorum