İklim Değişikliği Konulu Kısa Film Yarışması

8 Kasım 2017 0 yorum Yarışma 1973 Görüntüleme

iklim-degisikligi-kisa-film-yarisma

LİSE VE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ KONULU KISA FİLM YARIŞMASI
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi işbirliğinde yürütülmekte olan “İklim Değişikliği Konusunda Farkındalık Oluşturma Projesi” kapsamında, Türkiye genelinde lise ve üniversite öğrencilerine yönelik olarak “İklim Değişikliği” temalı toplamda 35.000 TL ödüllü kısa film ve fotoğraf yarışmaları düzenlenmektedir.

Yarışmalara son katılım tarihi 20 Kasım 2017’dir.

İnsani, endüstriyel, tarımsal ve enerji tüketimi gibi faaliyetlerinin sonucu olarak, atmosferdeki miktarı ve yoğunluğu artan sera gazlarının neden olduğu küresel ısınma; iklim değişikliği, kuraklık, çölleşme, tundraların erimesi yağışlardaki dengesizlik ve sapmalar, buzulların erimesi denizlerin su düzeyinde yükselme su baskınları, tayfun, fırtına, sel hasarlarının artması, hortum vb meteorolojik olaylarda artışlar gibi belirtilerle kendini gösterir. Bu belirtilerin insan yaşamı üzerine etkileri giderek artmaktadır. Bu etkilerin azaltılabilmesi için yine insanlar ve kurumlar tarafından alınabilecek önlemler çok önemli hale gelmiştir.

1. YARIŞMANIN AMACI
“Öğrenciler ve öğretmenlerin iklim değişikliği konusundaki farkındalığının artırılması.”

2. YARIŞMANIN KONUSU “İklim Değişikliği”

3. HEDEF KİTLE Seçici Kurul Üyeleri ile birinci derece yakınlıkları dışında Türkiye genelindeki resmi ve özel tüm lise ve üniversite öğrencileri.

4. KATILIM ŞARTLARI
a) Filmler özgün, kurmaca/deneysel ya da belgesel türünde olmalıdır. Grafik ve animasyon kullanılabilir.
b) Filmlerin süresi jenerik hariç en az 3 dakika ile en çok 12 dakika arasında olmalıdır.
c) Katılımcılar yarışmaya en fazla 1 filmle katılabilirler.
d) Tüm başvurulara kısa bir özgeçmiş formu eklenmelidir.
e) Filmler, en az HD formatında (mpeg, avi, divx dosya uzantılarından herhangi birine sahip olmalıdır) 3 DVD kopyası olarak kapalı zarfta en geç 15.09.2017 tarihine kadar, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Ayvalı Mahallesi. 150 Sokak Etlik-Keçiören/ ANKARA adresine kargo, posta ya da elden teslim edilebilir.
f) Filmlerin değerlendirilmesinde, teknik kalite ile yapımın özgünlük ve sanatsal yönü dikkate alınacaktır.
g) Katılımcı, yarışmaya katıldıktan sonra filmini geri çekemez. Kopyalar iade edilmez.
h) Yarışma şartlarına uymayan çalışmalar değerlendirme dışı tutulacaktır.
I) Yarışma sonuçları www.iklimicindegisin.org internet adresinden duyurulacaktır. Dereceye giren katılımcılar, sonuç hakkında bilgilendirilecektir.
5. ESERE AİT HAKLAR
a) Ödül almış filmlerin yayın hakları Çevre ve Şehircilik Bakanlığına aittir.
b) Eserin veya eserlerin, daha önce herhangi bir yarışmada yarışmış olması bu yarışmaya katılmasına engel teşkil etmez. Ancak ödül alan filmler bu yarışmaya katılamaz.
c) Yarışmaya gönderilecek kısa filmlerdeki özgün olmayan metin, görüntü, müzik, vb. kullanımlarından doğacak her türlü telif hakkı, yarışmacının sorumluluğundadır. Bu kapsamda doğacak hukuki sorumluluk eser sahibine aittir.
d) Yarışmaya katılan filmler, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ticari olmayan amaçlarla eğitim/tanıtım vs. gibi alanlarda kullanılabilir.
e) Yarışmaya gönderilen eserin alıntı ve/veya çalıntı olmasından doğabilecek her türlü yasal sorumluluklar, yarışmacıya aittir. Böyle bir durumun ortaya çıkması halinde, ilgili kısa film, yarışmadan men edilir. Tespit yarışmadan sonra yapılır ise eser sahibi ödüllendirilmiş olsa dahi ödülü geri alınır.
f) Katılımcı, dereceye giren filmin kullanım haklarını isminin kullanılması şartıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığına verdiğini peşinen kabul eder. Buna bağlı olarak gerek Fikri ve Sınai Haklar Kanunu’nu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince yarışmaya gönderdiği eserinin/eserlerinin çoğaltma, işlenme, yayma, temsil, umuma iletim, faydalanma vb. umuma arzda gerekli bilumum haklar için Çevre ve Şehircilik Bakanlığına izin/muvaffakatname verdiğini kabul eder. Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi verdiği izini sonradan kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını men etmeyeceğini veya bu izin/muvaffakatname için her hangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağını, gayri kabili rücû kabul, beyan ve taahhüt eder. Proje, eserler için katılımcının yukarıda verdiği izin/muvaffakat karşılığında telif hakkı bedeli ödemeyecektir.

6. ÖDÜLLER: 1. Birinci için 5.000 TL 2. İkinci için 2.500 TL 3. Üçüncü için 1.250 TL Kazanan yarışmacıların ödül törenine katılımlarında, otobüs veya tren yol ücretleri, rayiç bedel üzerinden proje kapsamında kendilerine ödenecektir.

7. İLETİŞİM BİLGİLERİ
Teslim edilecek eserler için adres:
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ “İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ KONULU KISA FİLM YARIŞMASI”
Ayvalı Mahallesi. 150 Sokak Etlik-Keçiören / ANKARA
Telefon: 0312 324 15 55 Fax: 0312 324 15 05 9.

TEKNİK DESTEK İLETİŞİM BİLGİLERİ Gökhan Karabulut gokhan.karabulut@csb.gov.tr

Yazılan yazıların sorumluluğu yazarlarına aittir. Suç teşkil edecek yazılardan dolayı edebice.net sorumlu tutulamaz.

Yazar Hakkında

İlginizi Çekebilir

0 yorum