Gazel

8 Temmuz 2015 0 yorum Muallim Naci 1920 Görüntüleme

Gazel

Hicr-i hadd-i lâle-rengin dâğ-dâr eyler beni

Fikr-i zülfün sevdiğim dîvâne vâr eyler beni

 

Yavru âhûnun acebtir böyle şîr-efkenliği

Çeşminin her lemhası bî-iktidâr eyler beni

Kılma muğber hatırım zîrâ olursun eşk-bâr

Âsiyâb-ı çerh ol dem kim gubâr eyler beni

Nev-bahâr-ı hüsnünü ettikçe servim âşikâr

Eşkimi bârân eder ebr-i bahar eyler beni

Rif’atim ezhâna sığmaz Nâcî’yâ ol gün ki yâr

Çiğnetip reh-vâr-i nâzâ hâk-sâr eyler beni

                                                Muallim Naci (Yâdigâr-ı Nâci)

Yazılan yazıların sorumluluğu yazarlarına aittir. Suç teşkil edecek yazılardan dolayı edebice.net sorumlu tutulamaz.

Yazar Hakkında

İlginizi Çekebilir

0 yorum