Firkat

8 Temmuz 2015 0 yorum Muallim Naci 1838 Görüntüleme

Firkat

Al yine bir mihnet-i nâ-geh-zuhûr

Ben bilirim baht-ı gam-îcâdımı

Eyledi vîrân dil-i âbâdımtı

Zelzele-yi firkat-i nâ-geh-zuhûr

 

 

Bilmiyor ârâm nedir yâ ki hâb

Aşk ile bildim ki bilişmiş gönül

Belli ki bir zülfe ilişmiş gönül

Bî-sebeb olmaz bu kadar piç ü tâb

 

Gönlümü etti yine mahzûn zamân

Girye verir seyr-i çemen çeşmime

Arızını gâib eden çeşmime

Ma’raz-ı gamdır safahât-i cihân

 

Âşık-ı âlâm-nasîbin yine

Oldu duçâr-ı sademâtî mihen

Yâ neden olsun seni bulmuş iken

Hicrete mecbûr garibin yine.

 

Hayli dem olmuş idi sahrâ-neverd

Mel’anet-i tâli’-i merdûd ile

Eşk-i revân ü dil-i pür-dûd ile

Olmadadır şimdi de deryâ-neverd

 

Etsem ikâmet olurum mübtelâ

Şiddet-i sevda denilen âfete

Muğterib olsam düşerim mihnete

Bence sefer derd, ikâmet belâ

 

Zihne gelir fikr-i saadet mi var

Gelse de ümmîd-i visalin gelir

Pürsiş-i ahvâle hayâlin gelir

Hastanı yoksa kim arar kim sorar

 

Âh o itâb, ol suhan-i şekkerîn

Bezm-i visalinde ne devlet idi

Hîn-i vedâımda ne hâlet idi

Âh o tagayyür, o nigâh-î hazîn

 

Gerçi dolaşmaktayım âvâre vâr

Dönmedi minhâc-ı şedidim henüz

Sönmedi misbâh-ı ümidim henüz

Gerçi eritti tenimi rûzigâr

 

Dilde vefâ fıtratı bâki olur

Gezse de hicrânın ile serseri

Bir gün o ümmîd-perestin yeri

Sadr-ı tarab-gâh-ı telâki olur

                        Muallim Naci (Âteşpâre)

Yazılan yazıların sorumluluğu yazarlarına aittir. Suç teşkil edecek yazılardan dolayı edebice.net sorumlu tutulamaz.

Yazar Hakkında

İlginizi Çekebilir

Gazel

1855 Görüntüleme

Gazel

1775 Görüntüleme

Gazel

2819 Görüntüleme

0 yorum