Firkat

8 Temmuz 2015 0 yorum Muallim Naci 1795 Görüntüleme

Firkat

Al yine bir mihnet-i nâ-geh-zuhûr

Ben bilirim baht-ı gam-îcâdımı

Eyledi vîrân dil-i âbâdımtı

Zelzele-yi firkat-i nâ-geh-zuhûr

 

 

Bilmiyor ârâm nedir yâ ki hâb

Aşk ile bildim ki bilişmiş gönül

Belli ki bir zülfe ilişmiş gönül

Bî-sebeb olmaz bu kadar piç ü tâb

 

Gönlümü etti yine mahzûn zamân

Girye verir seyr-i çemen çeşmime

Arızını gâib eden çeşmime

Ma’raz-ı gamdır safahât-i cihân

 

Âşık-ı âlâm-nasîbin yine

Oldu duçâr-ı sademâtî mihen

Yâ neden olsun seni bulmuş iken

Hicrete mecbûr garibin yine.

 

Hayli dem olmuş idi sahrâ-neverd

Mel’anet-i tâli’-i merdûd ile

Eşk-i revân ü dil-i pür-dûd ile

Olmadadır şimdi de deryâ-neverd

 

Etsem ikâmet olurum mübtelâ

Şiddet-i sevda denilen âfete

Muğterib olsam düşerim mihnete

Bence sefer derd, ikâmet belâ

 

Zihne gelir fikr-i saadet mi var

Gelse de ümmîd-i visalin gelir

Pürsiş-i ahvâle hayâlin gelir

Hastanı yoksa kim arar kim sorar

 

Âh o itâb, ol suhan-i şekkerîn

Bezm-i visalinde ne devlet idi

Hîn-i vedâımda ne hâlet idi

Âh o tagayyür, o nigâh-î hazîn

 

Gerçi dolaşmaktayım âvâre vâr

Dönmedi minhâc-ı şedidim henüz

Sönmedi misbâh-ı ümidim henüz

Gerçi eritti tenimi rûzigâr

 

Dilde vefâ fıtratı bâki olur

Gezse de hicrânın ile serseri

Bir gün o ümmîd-perestin yeri

Sadr-ı tarab-gâh-ı telâki olur

                        Muallim Naci (Âteşpâre)

Yazılan yazıların sorumluluğu yazarlarına aittir. Suç teşkil edecek yazılardan dolayı edebice.net sorumlu tutulamaz.

Yazar Hakkında

İlginizi Çekebilir

Gazel

1587 Görüntüleme

Gazel

2600 Görüntüleme

0 yorum