Hatırında mı?

26 Mayıs 2015 0 yorum Nigâr Hanım 1635 Görüntüleme

Hatırında mı?

Sevgilim hâtırında mı hâlâ

O tenezzühle, âh o dört nîsân?

“Bunu ben hâfızamda kayd ederim”

Diye ta’zîz ile bu târihi

 

Beni gaşy-i meserret eylerdin.

 

O günü yâd eder misin acabâ

Ki bize bahş ile sürûr-i cinân.

Diyerek sanki “Ben geçer, giderim”

Ediyordu kulûbu tefrîhi

Bize ihtâr; itâat eylerdin.

 

İki gün sonraki o şâm-ı bahâr.

O nesîm-î pür-ihtizâz-ı rebî’,

Seni zevrak-süvâr-ı izzet edip

Tehlike, hâilegözetmeyerek

Sâhile sevk eden o hiss-i garâm,

 

Kumlar üstünde intizâr ü karâr,

O  menâzır, o hâl, o şi’r-i bedî’…

Beni sâhil-güzîn-î vahdet olup

Beklemekten şikâyet etmeyerek

Müterakkıbtın öyle… hoştu o şâm.

 

 

Sevdiğim ben dolaştım işte yine

Oralarda garîb ü ser-gerdân;

Her hacer-pâre her soluk yaprak;

Neye baksam ederdi hep ihtâr

Bana geçmiş bahâr-ı mes’adeti.

 

Bu teessür, bu aşk-ı dîrîne

Yeniden etti magzımı sekrân;

Zîr-i payımda sarsılıp toprak

Kalmadı kaabiliyyet-i reftâr;

Geçen ömrün bu oldu mahmedeti…

                               Nigâr Hanım(Aks i Sedâ)

Yazılan yazıların sorumluluğu yazarlarına aittir. Suç teşkil edecek yazılardan dolayı edebice.net sorumlu tutulamaz.

Yazar Hakkında

İlginizi Çekebilir

Gazel

1499 Görüntüleme

0 yorum