Temâşâ-yı Leyâl

9 Temmuz 2015 2 adet yorum Cenap Şahabettin 13537 Görüntüleme

Temâşâ-yı Leyâl

Hâlid Ziyâ Bey’e —

Gel bu akşam da ser-be-ser güzelim

Levha-i kâinâtı seyr edelim :

 

Gölge, hep gölge, her taraf gölge,

Gölgelerle bütün zemin mestûr;

Âsumân yalınızca nîm manzûr,

 

Görülen başlıyor görülmemeğe;

Bir dumandan kefenle cism-i cihân,

Kalıyor ka’r-ı leyl içinde nihân…

 

Şimdi her gûşe ebkem ü câmid:

Ne ağaçlarda zemzemât-ı riyâh,

Ne hadâyikte ihtizâz-ı cenâh…

 

Her taraf hufte, her taraf râkid;

Sanki engüşt-ber-dehân, melekût

Bütün eşyâya der: Sükût, sükût!

 

Bu hiyâbân-ı târ ü nâimde,

Camlar üstünde resm eder ancak

Dest-i şeb şu’leden birer zambak..

 

Gelir ancak bu bâğ-ı muzlimde,

Gelir enfâs-ı zâr uzaklardan,

Tâ uzaklardaki dudaklardan…

 

Bu temâşâya karşı göz yorulur:

Hiss eder, seyr edenlerin nazarı

En kavi dalda bir elem tavrı!

 

Her şey artık bu dem tanınmaz olur:

Rû-yı eşyâya gölgeler, sisler

Bir tecâhül nikâbı ferş eyler.

 

Gecenin tûde-yi buhârından

Süzülen bir sükût-ı tenhâyî

Doldurur hep hayât-ı eşyâyı…

 

Seyr eder bir bulut kenârından

Bir hilâlin nigâh-ı tannâzı

Kalb-i zulmette titreyen râzı.

 

Âh, bak sevgilim bu zulmette

Ne kadar cüssesiz kalır insân,

Bizi gûyâ ezer bu leyl-i girân.

 

Bu karanlık leyâl-i kasvette

Öyle hiss eyleriz ki gûyâ biz

Ebediyyetle rû-be-rû geliriz.

 

Bu zalâm-i hamûş içinde hayâl

– Mütekallis, melûl ü zucret-ver, –

Varlığından da iştibâh eyler.

 

Bu rükûdet, bu samt ü cevf-i leyâl

Rûhu bir sekte-yi tereddüdle

Habs eder bir azâb-ı seyyâle…

 

Sevgilim… gölge, her taraf gölge;

Sana da düştü reng-i ye’si şebin,

Gölgelendi senin de reng-i lebin;

 

Sen bile başladın görülmemeğe…

                   Cenap Şahabettin

Yazılan yazıların sorumluluğu yazarlarına aittir. Suç teşkil edecek yazılardan dolayı edebice.net sorumlu tutulamaz.

Yazar Hakkında

İlginizi Çekebilir

2 adet yorum

  1. Merve Y Mayıs 11, at 04:33

    Bu şiirin tema yapi zihniyet ve konusu hakkında bilgi verir misiniz ? Bir de ağır dili sadelestirebilir misiniz?

    Reply
  2. edebice Mayıs 23, at 16:04

    Şiirin teması "gece", konusu karanlığın ve gecenin şairin ruhu ve psikolojisi üzerine etkileridir. Servet-i Fünun dönemi şairi olan Cenap Şahabettin'in şiirinde o dönemini dil ve anlatım özellikleri görülmektedir. Şiir biçim olarak yeni bir özellik göstermekle beraber dil olarak eski edebiyatın devamı niteliğindedir. Serveti Fünun şairlerinin hassas bünye ve psikolojilerini bu şiirde de görmek mümkün.

    Reply

Yorum Yapabilirsiniz