Gazel (Aksin ki olur cilve-nümâ çeşm-i terimden)

8 Mayıs 2015 0 yorum Namık Kemal 1810 Görüntüleme

Gazel

Aksin ki olur cilve-nümâ çeşm-i terimden

Dünyâ tutuşur berk-i şuâ-i nazarımdan

 

 

Allaah için ol zevk ile terk et vereyim cân

Tîr-î nigeh-î hışmını alma ciğerimden

 

Nâr eyledi her unsurumu sûziş-i hasret

Âteş dökülür su yerine dîdelerimden

 

Bin böyle sipihr olsa eder zerresi tenvir

Mihr etse n’ola şerm ü hayâ tâb ü ferimden

 

Hûn-i dil ile beslediğim lâle-yi dâğın

Pejmürde olur hâyf kim âh-i seherimden

 

Rüsvâyım o hey’ette ki ben seng-i melâmet

Ayrılmaz ölürsem de yine ferk-i serimden

 

Nâmık ben o sûzende-yi nâr-i elemim kim

Bin dûzah-i nîrân görünür her şererimden

                                        Namık Kemal

Yazılan yazıların sorumluluğu yazarlarına aittir. Suç teşkil edecek yazılardan dolayı edebice.net sorumlu tutulamaz.

Yazar Hakkında

İlginizi Çekebilir

0 yorum