Tag "cenap"

Senin İçin

10 Temmuz 2015 0 yorum 2199 Görüntüleme

Senin İçin Sesin işler gibi bir şûh kanat gamlarıma, Seni

Elhân-ı Hazân

10 Temmuz 2015 0 yorum 3719 Görüntüleme

Elhân-ı Hazân Hâl-i bî-reng-i ihtizârında Sonbahârın bu solgun elvâhı Ra’şe-dâr

Don Juan

10 Temmuz 2015 1 yorum 3200 Görüntüleme

Don Juan Ey benim münhezim fütâdelerim, Sevdiniz hep sevilmeden beni

Unutmalıyım

10 Temmuz 2015 0 yorum 1757 Görüntüleme

Unutmalıyım Uyuyor haste-yi sitem kalbim, Rahm et ey yâdigâr uyandırma;

Elhân-ı Şitâ

9 Temmuz 2015 0 yorum 2342 Görüntüleme

Elhân-ı Şitâ Bir beyaz lerze, bir dumanlı uçuş, Eşini gaaib

Benim Kalbim

9 Temmuz 2015 0 yorum 2366 Görüntüleme

Benim Kalbim Bir civan bir siyâh meşcerenin En karanlık yerinde

Gazel

9 Temmuz 2015 0 yorum 2109 Görüntüleme

Gazel Âlemi taltîf için sen eylesen ref’-î nikâb Nûra müstağrak