Büyükçekmece Belediyesi Fotoğraf Yarışması

25 Mart 2017 0 yorum Yarışma 2052 Görüntüleme

buyukcekmece-8-foto-yarisma

Büyükçekmece Belediyesi 8. Uluslararası Fotoğraf Yarışması düzenliyor. Son katılım 9 Haziran 2017. İşte ayrıntılar:

YARIŞMANIN AMACI:
“Büyükçekmece Belediyesi ve Büyükçekmece Fotoğraf Derneği (BÜFOD) 8. Uluslararası Fotoğraf Yarışması”nın amacı, amatör veya profesyonel fotoğrafçıların fotoğraf sanatına ilgisini arttırabilmek ve fotoğraf sanatının gelişimine ve yaygınlaştırılmasına katkı sağlayabilmektir.

YARIŞMA KATEGORİ/BÖLÜMLERİ:
Büyükçekmece Belediyesi ve BÜFOD 8. Uluslararası Fotoğraf Yarışması 2017, Sayısal (Dijital) kategoride ve 3 (üç) bölümden oluşmaktadır (Baskı kabul edilmeyecektir):
Sayısal: Serbest (Renkli) / Digital: Open (Color) > OC (FIAP TRAD);
Sayısal: Serbest (Siyah-Beyaz) / Digital: Open (Monochrome) > OM (FIAP TRAD, FIAP Monochrome);
Sayısal: Portre-Çocuk (Renkli veya Siyah-Beyaz) / Digital: Portrait-Child (Color or Monochrome) > D (FIAP TRAD).
Tüm fotoğraflar FIAP TRAD tanımına uygun olmalıdır.
FIAP TRAD Tanımı: Minimal düzeltmelerle orijinal görüntünün içerik ve mekânın gerçekliği değiştirilmeyen, doğal görünen fotoğraftır. Kadrajlama dışında orijinal fotoğraf üzerinde düzenleme, değiştirme, ekleme ve çıkarmalar kesinlikle yapılamaz.
Siyah-beyaz fotoğraflar FIAP’ın Siyah-Beyaz (Monochrome) tanımına uygun olmalıdır.
FIAP Monochrome (Siyah-Beyaz) Tanımı: Koyu griden (siyah) açık griye (beyaz) dönen siyah ve beyaz bir çalışma çeşitli gri tonları ile bir monokromdur. Tamamen tek renkle yapılmış siyah-beyaz tonlarda bir çalışma da monokrom sayılarak siyah-beyaz kategorisine girer; böyle bir çalışma FIAP yarışma kataloğu için siyah-beyaz olarak yeniden yapılandırılabilir.

KATILIM KOŞULLARI:
Yarışmaya katılım ücretsizdir.
Yarışmaya katılım, tüm amatör veya profesyonel, fotoğrafçılara açıktır. Yürütme Kurulu, Yarışma Sekreteryası, Jüri üyeleri ve TFSF temsilcisi ile birinci dereceden yakınları yarışmaya katılamazlar.
Katılımcılar Işık duyarlılığı yoluyla nesnelerin görüntülerini film ile tespit ettiği ve tarayarak sayısal hale getirdiği veya doğrudan sayısal fotoğraf tekniğini kullanarak elde ettikleri görüntüler ile yarışmaya katılabilirler.
Yarışmanın her kategorisine yarışmacılar 4 (dört)’er adet fotoğraf ile katılabilirler. Aynı fotoğraf veya aynı fotoğrafın Renkli ve/veya Siyah-Beyaz versiyonları birden fazla kategoriye gönderilemez.
Katılımcı, internet sitesine yarışma için yüklediği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksine davranış kural ihlali sayılır.
Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikler kural ihlali sayılır.
Kural ihlali yapan kişilere “TFSF/PAFT Ulusal ve Uluslararası Yarışma Düzenleme Standartları Yönergesi”nin 13. Maddesi’ndeki yaptırımlar uygulanır. Katılımcının ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır. İptal edilen ödülün yeri boş bırakılır. Durum FIAP’a bildirilir. Ödül verilmişse katılımcının ödülü iade etmesi gerekir.
TFSF/PAFT tarafından verilmiş kısıtlılık kararı devam eden fotoğrafçılar ile FIAP kırmızı listesinde yer alan fotoğrafçılar bu yarışmaya katılamazlar.
Düzenleyici kurum; jüri değerlendirilmesinden önce TFSF/PAFT kısıtlamalılar listesi ile FIAP Kırmızı Liste’de olup bu yarışmaya katılan kişileri tespit ederek eleme yoluna gidecektir.
FIAP patronajlı bir yarışmaya katılmakla yarışmacı, FIAP üyesi olsun veya olmasın, yarışmaya gönderdiği fotoğrafların gerek duyulduğu takdirde FIAP kural ve tanımlarına uygunluğunun tespit edilebileceğini önceden kabul etmiş sayılır; FIAP elindeki bütün imkân ve teknikleri kullanarak bu araştırmayı yapabilir. Katılımcının kendisinden istenen gerekli bilgileri sunmaması, fotoğraf makinesi ile çekilen orijinal dosyayı vermemesi veya problemin çözümüne yönelik FIAP ile iş birliğine girmemesi durumunda katılımcı, kural ihlali yaptığı gerekçesi ile FIAP tarafından yasaklanır ve adı her şekilde teşhir edilir. Yarışmaya gönderilen fotoğrafların EXIF verilerinin muhtemel soruşturmaları kolaylaştırmak için bozulmamış olarak tutulması tavsiye edilmektedir.
Büyükçekmece Belediyesi, ödül ve/veya sergileme kazanan fotoğrafların asıl dosyalarını katılımcıdan isteyebilir.
Yarışma sonucu Büyükçekmece Belediyesi’nin www.bcekmece.bel.tr ve BÜFOD’un www.bufod.org.tr ile TFSF’nin http://www.tfsf.org.tr ve http://tfsfonayliyarismalar.org adreslerinde duyurulacak; ayrıca tüm katılımcılara e-posta ile bildirilecektir.
Tüm ödül alanların ödülleri adreslerine gönderilecektir. Gönderilen ödüllerin postada zarar görmesi halinde Büyükçekmece Belediyesi ve BÜFOD sorumluluk taşımayacaktır.

YAYIN VE TELİF (KULLANIM) HAKKI:
Ödül ve sergileme alan fotoğraflar Büyükçekmece Belediyesi ve BÜFOD arşivinde saklanacaktır. Bu fotoğraflar sahiplerinin isimleri belirtilmek kaydı ile her türlü tanıtım amaçlı kullanım hakkına sahip olunacak ve telif ücreti ödenmeyecektir.
Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir.
Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görünebilecek insanların, fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın internette ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.
Yarışmada ödül alan ve sergilenmeye değer görülen fotoğraflar, www.bcekmece.bel.tr , www.bufod.org.tr internet sitelerinde yayınlanacak ve belirlenecek olan alanların kapasitesine bağlı olarak sergilenecektir. Ayrıca Yarışmada ödül ve mansiyon alan fotoğraflar www.tfsf.org.tr ve www.tfsfonayliyarismalar.org/ sitesinde ve TFSF/PAFT’nin Sosyal Medya (Facebook, instagram, twitter vb) hesaplarında yayınlanacak ve TFSF/PAFT yayını Almanak 2017’de yer alacaktır.
Yarışmada ödül ve sergileme alamayan fotoğraflar Sonuç Bildirim Tarihin’nden itibaren sistemden 90 (doksan) gün sonra silinecektir.
Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da anlaşılamayan durumlarda, Düzenleme Kurulu ve TFSF/PAFT YK’nin kararları ile TFSF/PAFT U/UA Yarışma Düzenleme Standartları Yönergesi geçerli olacaktır.
Katılımcılar; TFSF/PAFT’nin http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ adresine üye olmak ve fotoğraflarını yüklemekle yarışma koşullarını kabul etmiş sayılırlar. Bu şartname, yarışmacının yarışma fotoğraflarını göndermesiyle yürürlüğe girer. Katılımla birlikte yarışmacılar bu şartname hükümlerini okumuş ve kabul etmiş sayılır. Yarışmacıların bu şartname hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur.

ALBÜM:
Yarışma sonrasında, ödül alan ve sergilemeye değer görülen fotoğrafların yer aldığı bir sayısal albüm hazırlanacak ve Ağustos 2017’den itibaren www.bufod.org.tr ve www.bcekmece.bel.tr internet sitesinden indirilmeye hazır tutulacaktır. Ayrıca, yarışma sonrasında, ödül alan ve sergilemeye değer görülen fotoğrafların yer aldığı basılı bir albüm hazırlanacak ve ödül, mansiyon, sergileme alan katılımcılara, Jüri üyelerine, TFSF/PAFT’ye, Türkiye’deki Fotoğraf Derneklerine, Balıkesir M. Emin Tan Fotoğraf Kitaplığı ile FIAP merkezlerine birer adet gönderilecektir.

YAPITLARIN İSİMLENDİRİLMESİ VE GÖNDERİLMESİ:
Yarışma online (çevrimiçi) fotoğraf sistemine göre yapılacağından, alternatif hiçbir gönderi (e-posta, kargo, elden teslim vb) kabul edilmeyecektir.
Yarışma fotoğraflarının online (çevrimiçi) olarak gönderilmesi sadece
Türkçe (Turkish) http://www. tfsfonayliyarismalar.org/ yarisma_detay.asp?s=278
İngilizce (English) http://www. tfsfonayliyarismalar.org/en/ yarisma_detay.asp?s=278
adreslerinden üyelik ve fotoğraf gönderme yönergeleri takip edilerek gerçekleştirilecektir.
İlgili sayfaya fotoğrafları yükleyebilmek için önce üye olunması gerekmektedir. Üyeliğin kesinleşmesi üye olunduktan sonra sistemden e-posta adresinize gelecek aktivasyon linkinin tıklanması ile olacaktır.
Daha önce üye olanlar eski kullanıcı adı ve şifrelerini kullanacaklardır.
Katılımda yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden yapılarak dosyalar hazırda tutulmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir.
Yüklenecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo, tarih vb bilgiler bulunmamalıdır.
Yarışmaya katılacak fotoğraflar, jpg/JPEG formatında, 150-300 dpi çözünürlükte, 7-12 sıkıştırma kalitesinde kaydedilmeli ve dosyaların boyutları 2 Mb’den az olmamalı, 4 Mb’yi de geçmemelidir.
Her bir fotoğraf dosyasının ismi maksimum 31 karakter olmalıdır. İsimlendirmede Ç, Ğ, İ, Ö, Ş, Ü, ç, ı, ğ, ö, ş, ü karakterleri kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi ( _ ) kullanılabilir.
Ülke kodu ve bölüm tanımlaması yapan karakter dışındaki tüm harfler küçük olmalıdır.
İSİMLENDİRME:
1. adım: Dosya adının ilk iki karakterine ülke kodu yazılmalıdır (Türkiye için “TR”). Ülke kodları için bakınız:
http://www.fiap.net/docs/divers/ISO-CODES-en.pdf
2. adım: Sonra eser sahibinin ismi maksimum 5 karakter olacak biçimde yazılmalıdır (Örneğin “Ömer Eril Yılmaz” isimli katılımcı için omery, oeril veya oeyil gibi).
3. adım: Sonraki karakter bölümün baş harfi olmalıdır “Sayısal: Serbest (Renkli) / Digital: Open (Color) > OC); Sayısal: Serbest (Siyah-Beyaz) / Digital: Open (Monochrome) > OM; Sayısal: Portre-Çocuk (Renkli veya Siyah-Beyaz) / Digital: Portrait-Child (Color or Monochrome) > D).
4. adım: Fotoğrafın sıra no’su rakamla yazılmalı (1’den 4’e kadar) ve bundan sonra alt çizgi eklenmelidir ( _ ).
5. adım: Alt çizgiden sonra fotoğrafın adı toplam karakter sayısını geçmeyecek şekilde yazılmalıdır. Örneğin Ömer Eril Yılmaz’ın “Sayısal Serbest” (Renkli) bölümdeki “Kadınlar pazarı” adlı 1 no’lu fotoğrafı için isimlendirme “TRoeyilOC1_kadinlar_pazari” veya “Sayısal Serbest” (Siyah-Beyaz) bölümündeki “Suyun getirdiği” adlı 2 no’lu fotoğrafı için isimlendirme “TRoeyiOM2_suyun getirdigi” veya “Sayısal Portre-Çocuk” (Renkli veya Siyah-Beyaz) bölümdeki “çalışan çocuk” adlı 3 no’lu fotoğrafı için “TRoeyilD3_calisan_cocuk” gibi olabilir.
İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması halinde onlineyarismalar@tfsf.org.tr adresinden iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir. Bu adrese fotoğraf gönderilmesi yarışmaya katılım sağlamaz.
Gönderilen fotoğraflar hangi isimde yüklenirse yüklensin, sistem tarafından otomatik olarak bir kod numarasına sahip olur ve bu numaralar ile Jüri değerlendirmesine girer. Jüri hiçbir şekilde eserin veya katılımcının adını göremez.
Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için Büyükçekmece Belediyesi ve BÜFOD sorumlu olmayacaktır.

YARIŞMA TAKVİMİ
Yarışma Başlangıç Tarihi : (FIAP onayı geldikten sonra)
Kapanış Tarihi : 09 Haziran 2017 Cuma günü, saat 23.00 (TSI)
Seçici Kurul Toplantısı : 17 -18 Haziran 2017 Cumartesi
Sonuç Bildirimi : 20 Haziran 2017 (www.bcekmece.bel.tr , www.bufod.org.tr, www.tfsf.org.tr , http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ )
Sergi Tarihi : 30 Temmuz 2017 Pazar, saat 18.00 Büyükçekmece AKM
Ödül Töreni : 01 Ağustos 2017 Salı, saat 21.45

SEÇİCİ KURUL (Ada göre alfabetik sırayla):
A. Muhsin DİVAN Fotoğraf Sanatçısı, Türkiye
Burak ŞENBAK (EFIAP\b, GPU Hermes, Hon. SSS) TR
Emre SARISALTIKOĞLU MESAM YK. Üyesi, Bçekmece Bel. Mec Üyesi, Kültür Kom. Bşk., TR
Prof. Güler ERTAN İstanbul Arel Üniversitesi GSF Öğretim Üyesi, TR
Yrd. Doç. Dr. Oktay ÇOLAK MÜ Fotoğraf Bölümü Öğretim Üyesi, Türkiye
Vladimir JOVANOVSKI IAAP Başkanı, RISF-5, GPU CR-3, KMF NFUM, Makedonya
Zoran DJORDJEVIC (EFIAP) Master of Photography of Photo Ass. of Serbia (MFSS), Sırbistan

(Jüri en az 3 kişi ile toplanabilir. Toplantı tarihinde 3 jüri üyesinin bir araya gelememesi durumunda toplantı bir hafta ileriye ertelenir.)

SALON BAŞKANI:
Hürriyet AKIN Büyükçekmece Fotoğraf Derneği (BÜFOD) Yönetim Kurulu Başkanı

TFSF/PAFT TEMSİLCİSİ: Turan KESKİN

ÖDÜLLER ve SERGİLEME (Her kategori için):
FIAP Altın madalya
FIAP Gümüş madalya
FIAP Bronz madalya
FIAP Mansiyon (6 adet)
Sergileme (En fazla 25 adet)
FIAP En İyi Fotoğrafçı Ödülü (Toplamda en fazla kabul (sergileme+ödül) alan sanatçıya verilir.)

YARIŞMA YÜRÜTME KURULU:
Başak SANCAR Büyükçekmece Belediyesi Başkan Yardımcısı
Hasan AKKUŞ Büyükçekmece Belediyesi Özel Kalem Koordinatör
Nazan KARAGÖZOĞLU Büyükçekmece Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü
Hürriyet AKIN BÜFOD Yönetim Kurulu Başkanı

YARIŞMA SEKRETERYASI/İLETİŞİM:
Burcu KÜNTECİ (Tel: 0212-861 24 00), Melek KAHYA (Tel: 0212-883 00 40)
Büyükçekmece Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi
Fatih Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Caddesi, No: 50 Büyükçekmece – İSTANBUL / TÜRKİYE
Web : www.bcekmece.bel.tr
E-posta : fotograf@bcekmece.bel.tr

Turan KESKİN
Büyükçekmece Fotoğraf Derneği (BÜFOD)
Kordonboyu Caddesi No: 50 Büyükçekmece – İSTANBUL / TÜRKİYE
Web : www.bufod.org.tr
E-posta : info@bufod.org

Yarışmamız, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) / Photographic Arts Federation of Turkey (PAFT) ve Uluslararası Fotoğraf Sanatı Federasyonu (FIAP) tarafından onaylanmıştır.
BÜFOD Onay No : 2017-001
TFSF/PAFT Onay No : 2017-035
FIAP Onay No : 2017-???

Bu yarışma TFSF/PAFT ve FIAP’ın şartlarıyla uyumludur. Sergileme ve ödüller FIAP unvan başvurularında kullanılabilir.
Yarışma sürecinde ve salonda TFSF/PAFT Temsilcisi bulunacaktır.

Yazılan yazıların sorumluluğu yazarlarına aittir. Suç teşkil edecek yazılardan dolayı edebice.net sorumlu tutulamaz.

Yazar Hakkında

İlginizi Çekebilir

0 yorum