III. Milli Kültür Şurası Dil ve Edebiyat Komisyonu Raporu

19 Mart 2017 0 yorum Haber-Etkinlik 2108 Görüntüleme

milli-kultur-surasi-3

III. Milli Kültür Şurası 3-5 Mart 2017’de Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayında yapıldı. Birincisi 1982’de Ankara’da, ikincisi 1989’da yine Ankara’da yapılan Şura’nın üçüncüsü de yoğun siyasi gündemin gölgesinde İstanbul’da yapıldı.

III. Milli Kültür Şurası’nda oluşturulan komisyonlar şunlar:

1.Kültür Politikaları
2.Kültür Diplomasisi
3.Kültür Ekonomisi
4.Kültür Varlıkları, Müzeler ve Arkeoloji
5.Sahne Sanatları
6.Sinema, Radyo ve Televizyon
7.Müzik
8.Görsel Sanatlar
9.Dil ve Edebiyat
10.Yayıncılık ve Kütüphanecilik
11.Medya ve Kültür
12.Çocuk ve Kültür
13.Mimari ve Kültür
14.Şehir ve Kültür
15.Yerel Yönetimler ve Kültür
16.Yurtdışı Türkler ve Kültür
17.Aile ve Kültür

17 Komisyon için ayrı ayrı bir komisyon başkanı ve 9 üye belirlendi ve bu komisyon şura sonucunda bir çalışma raporu hazırladı. Beşir Ayvazoğlu başkanlığında toplanan Adnan Özer, D. Mehmet Doğan, Ebubekir Eroğlu, Enis Batur, Haydar Ergülen, Melek Paşalı, Sabri Koz, Üzeyir İlbak ve Prof. Dr. Yılmaz Daşçıoğlu’nun üye olarak katıldığı Dil ve Edebiyat Komisyonu da bir çalışma raporu hazırlayarak Şura’ya sundu.

Raporda, küreselleşme tehdidine karşı milli kültürün korunması ve geliştirilmesi için yapılabilecekler önerildikten sonra 32 maddelik komisyon kararı raporda yer aldı. İşte o kararlar:
1. Türkçe dersi, ilk ve orta öğretimde edebiyatımızın seçkin metinleriyle
işlenmeli ve öğrencilerin dört temel dil becerisini geliştirmeye yönelik olmalıdır.
Ayrıca şiir bağımsız bir ders olarak eğitim programlarına alınmalıdır.
2. Ortaokul ve lise seviyelerinde, Türk edebiyatının temel eserlerinden oluşan
listeler hazırlanmalı, lise seviyesi için seçilen eserler sadeleştirilmeden
yayımlanmalıdır.
3. Üniversiteye giriş sınavı sadece test metodu ile yapılmamalı; dil ve ifadenin
ölçülebileceği, yazma becerisini geliştirmeye imkân veren bir uygulamaya
geçilmeli, bu uygulama lisenin son iki yılında yapılmalı, başarılı olan öğrenciler
üniversite giriş sınavına alınmalıdır.
4. Türkçenin kapsamlı bir etimoloji sözlüğü hazırlanmalıdır.
5. Çocuklarımızı kendi masallarımızla büyütmenin bir yolu bulunmalıdır. Kültür
ve Turizm Bakanlığı masallarımızı bir külliyat hâlinde yayımlamalıdır.
6. Türk halk kültürü ve edebiyatı klasikleri külliyatlar halinde yayımlanmalı,
yayımlarda eserlerin orijinallerine sadık kalınmalı; fakat çocuklar için ayrı
basımlar gerçekleştirilmelidir.
7. Çocuklarımız erken yaşlarda kitap ve kütüphaneyle tanıştırılmalı, belediyeler
tarafından semt kütüphaneleri kurulmalı ve bütün yurtta yaygınlaştırılmalıdır.
8. Kültür ve edebiyat alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarına
verilen destekler artırılmalıdır.
9. Kültür ve edebiyatımız geçmiş birikimden ibaret değildir. Günümüz şair
ve yazarlarını, fikir ve ilim insanlarını da topluma tanıtmak, sürekliliğin altını
çizmek bakımından önemlidir.
10. İstanbul’da bir Modern Türk Edebiyatı Müzesi kurulmalıdır.
11. Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde bir Dergi Taramaları Dijital Belgeliği
kurulmalıdır.
12. Türk edebiyatını tanıtmak için belli başlı dillerde uluslararası bir edebiyat
dergisi yayımlanmalıdır.
13. Yunus Emre Enstitüsü, yazar kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile daha
çok işbirliği yapmalıdır.
14. Yunus Emre Divanı, Doğu ve Batı dillerine çevrilmelidir.
15. Yurtdışında Türk edebiyatı festivalleri düzenlenmelidir.
16. Uluslararası Yunus Emre Ödülü verilmelidir.
17. Yurtdışından yabancı edebiyatçılar Türkiye’ye davet edilmeli, edebiyat
gezileri düzenlenmelidir.
18. Dünyanın saygın gazetelerinde Türk edebiyatı ekleri yayımlanmalıdır.
19. İnternette yabancı dillerde yayın yapan Türk edebiyatı siteleri kurulmalıdır.
20. Edebiyat dergileri daha güçlü bir şekilde desteklenmeli, bunun için yeni
‘kriter’ler geliştirilmelidir.
21. Dergilere tasarım ve basım desteği verilmeli, araştırma ürünü makalelere
telif ödemesi yapabilme imkânına kavuşturulmalıdır.
22. Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın kendi dil ve kültürleriyle bağları
güçlendirilmeli, kültürümüzün birleştirici unsurları ön plana çıkarılmalı, bu
amaca yönelik etkinlikler düzenlenmelidir.
23. Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın ana dil eğitiminde iki dilli eğitim
programları tercih edilmeli, buna uygun ders materyalleri hazırlanmalı ve her iki
dilde de yeterliliğe sahip öğretmenler tarafından eğitim verilmelidir.
24. Batı üniversitelerinde Türkçe Öğretmenliği Bölümleri açılmalı, mevcut
olanlar desteklenmelidir.
25. Halk kültürü ve edebiyatı derleme çalışmaları hızlandırılarak sürdürülmeli
ve kapsamlı bir Türk Halk Kültürü Ansiklopedisi hazırlanmalıdır.
26. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi’ni düzenlemeye devam edilmeli,
son iki kongrenin metinleri kitap olarak basılmalıdır.
27. Farklı alfabelerdeki Türkçe kitaplar kütüphanelerimizde bir araya getirilip
okuyucuların hizmetine sunulmalı, dünyanın çeşitli kütüphanelerine dağılmış
vaziyetteki eserler dijital ortamda tek merkezde toplanmalıdır.
28. Devlet dilinde ve öğretim dilinde yaygınlaşan yabancı kelimelerin yerine
Türkçeleri tercih edilmeli ve yabancı dillerden geçen kelimeler, eğer günlük dile
yerleşmemişse kullanılmamalıdır.
29. Kamu kurum ve kuruluşlarında dil uzmanları istihdam edilmelidir.
30. Dil ve bilim alanında terim birliğini sağlamak amacıyla, meseleyi makul
ölçüler içinde ele alan komisyonlar oluşturularak mutabakat sağlanmaya
çalışılmalıdır.
31. 1934’ten beri uygulanan “Derleme Kanunu” günümüz şartlarına uygun bir
içerikle yeniden hazırlanmalıdır.
32. Teknolojik gelişmelerin ve yeni medya ortamlarının dil ve kültür üzerindeki
etkilerini göz önünde bulundurularak değişik yaş grupları için akıllı telefon ve
tablet uygulamaları geliştirilmelidir.

Dil ve Edebiyat Komisyonu sonuç raporunun tam metni için tıklayınız.

Yazılan yazıların sorumluluğu yazarlarına aittir. Suç teşkil edecek yazılardan dolayı edebice.net sorumlu tutulamaz.

Yazar Hakkında

İlginizi Çekebilir

0 yorum