Osmanlı Düşmanlığı

6 Mart 2017 0 yorum Denemeler-Makaleler 444 Görüntüleme

Bugün saçma bir konu ile karşı karşıya kaldım. Bir arkadaşımız, yanındaki kişiye “Osmanlı, Türk değildir, Türk Târihinde yeri yoktur…” dedi.

Evvelâ Türk Târihî, bölünmez bir bütündür. Osmanlı’yı Türklükten çıkartmak, Türk Târihini parçalamaktır! Ve bu kimsenin haddine değildir. Hunlar, Göktürkler, Avarlar, Hazarlar, Uygurlar, Karahanlılar ne kadar Türk ise; Osmanlı’da o kadar Türktür! Motun, Bumin, Bayan, Hazar, Kutluk Bilge Kül, Bilge Kül Kadir ne kadar Türk ise; Osman, Orhan, Murad, Yıldırım, Mehmed, Fâtih, Yavuz, Süleyman o kadar Türktür!

Oğuz’un soyundan gelen Osmanoğulları: Üç kıt’ada, yedi denize hâkim olmuştur. Kosova’da, Niğbolu’da, Varna’da, Çaldıran’da, Rodos’ta, Belgrad’da… Daha nicelerinde zaferler elde etmiş; kahramanlık destanları yazmışlardır. 1299’da Söğüt/ Domaniç’te kurulan Osmanlı Beyliği: 1326’da Bursa’yı feth etmiştir. 1362’de Edirne’yi feth ederek, Balkanlara açılmıştır. Târih boyunca kimsenin feth edemediği, aşılmaz denilen surları aşarak İstanbul’u feth etmiştir. İstanbul’u feth eden, Türk değil midir? Ve yâhût Viyana kapılarına dayanan, Türk değil midir? Elbette Türktür!

Meselâ, II. Kosova ve Varna Fâtihî, II. Murad’ın yaptıklarını ele alalım; Tercüme ve telif sûreti ile bir çok Türkçe eserler yazdırmıştır. Türk âlimlerini, şâirlerini mütemâdiyen himâye etmiş ve bu sûretle bazı müsteşriklerin “İlk Türk Romantizmi” dedikleri millî kültür hareketine ön-ayak olmuştur. Bâzı Osmanlı mâdenî paralarına, Oğuz Türkleri’nin, Kayı Boyu’na âid damgayı vurdurmuştur. Hicrî 843’de bastırmış olduğu takvimlerde, atası kabûl ettiği; Çingiz, Ögeday, Güyük, Mengü, Hülâgü, Abaka, Keyhatu… Gibi Çingiz Han soyunu rahmet ile anmıştır.

Osmanlı’yı, Müslümân diye Türklükten çıkaranlar; gaflet, dalâlet ve hattâ hıyânet içindedir. Akl-ı Selîm olan birisi bunu zaten yapmaz. Ondandırki, vicdân muhâkemesini iyi yapmak lâzım. Târih değil, hat’âlar tekerrür eder.

Mert ÖZTAŞ

shutterstock-171159296-2632

Yazılan yazıların sorumluluğu yazarlarına aittir. Suç teşkil edecek yazılardan dolayı edebice.net sorumlu tutulamaz.

Yazar Hakkında

Mert Öztaş

Meçhûle yolcu...

İlginizi Çekebilir

0 yorum