Sorularla Klasik Türk Edebiyatı

3 Mart 2017 0 yorum Yeni Çıkanlar 2981 Görüntüleme

sorularla-klasik-turk-edebiyati

Kesit Yayınları’ndan önemli bir hizmet. Türk edebiyatının önemli bir bölümüne damgasını vuran Klasik Türk Edebiyatı (Divan Edebiyatı) ile ilgili merak edilenler bu kitapta. Alanında usta isimler klasik edebiyatımızla ilgili merak edilen soruları cevaplıyor.

Kesit Yayınları Tanıtım Bülteni:

Klâsik Türk edebiyatını daha iyi anlamak için, onunla ilgili en merak edilen hususları birer soru olarak işin mütehassıslarına yönelterek bir kitap oluşturma düşüncesi, eserde imzası bulunan değerli hocalarımızı bir araya getirdi. Böylece, eldeki birikimin klâsik edebiyat araştırmacılarına, meraklılarına ve öğrencilere güncellenmiş bilgiler şeklinde aktarılması hedeflendi.
Eserde sorulara verilen cevaplar sahanın muteber kaynaklarına dayandığı gibi, ilgili akademisyenin kimi görüş ve yorumlarını da ihtiva etmektedir. Bu anlamda her sorunun hangi araştırmacı tarafından cevaplandığı, başlığın yanındaki parantezin içinde kısaltma şeklinde verilmiştir. Farklı üslûpları, ekolleri ve düşünce tarzlarını temsil eden değerli yazarlarımız; birikimlerini ve görüşlerini yansıttıkları satırlarda birer üniversite hocası olarak klâsik Türk edebiyatına ilgi duyan halef lerine yol göstermişler, onlara kısa fakat dolgun cevaplarla faydalı olmaya çalışmışlardır.
Çalışma bünyesinde cevapları verilen sorulardan bazıları şunlardır:
Bir terim olarak “klâsik Türk edebiyatı” ifadesini tanımlayabilir misiniz?
Klâsik Türk edebiyatının kaynakları nelerdir?
Bu edebiyat söz Konusu Edildiğinde “Gazel”in Özel Bir Yere Sahip Olduğu Görülüyor? Bu Nazım Biçimini Açıklar mısınız? Gazel; Aşk, Şarap, Kadın Şiiri midir?
Klâsik Türk şiirinin vezni olan aruz ölçüsü hakkında bilgi verir misiniz?
Divan Tam Olarak Nedir, Nasıl Vücuda Getirilir, Nasıl Düzenlenir? (NÖ)
Klâsik Türk şiirinde “mazmun” adlı bir kavramdan bahsediliyor. Bu ne demektir? (BK)
Klâsik Türk Şiiri’nde geçen bütün “şarap” sözcükleri ile mecaz mı yapılmıştır? Mecaz ve alegori bağlamında içinde “şarap” geçen beyitleri yorumlar mısınız?
Klâsik şiir geleneğinde sevgili tipinin genel özellikleri nelerdir? Onun davranış biçimi ve güzellik unsurları hakkında bilgi verir misiniz?
Klâsik şiirdeki sevgili tipinin cinsiyeti nedir? Bu konu neden tartışılır? Şehrengizlerde övülen güzeller neden erkektir?
Klâsik Türk edebiyatında kadın şairler var mıdır?
Sebk-i Hindî nedir? Özellikleri hakkında bilgi veriniz?
Mecmualar ve cönklerin edebiyat tarihi açısından önemi nedir?
Günümüz tabiriyle patronaj, eski ifadeyle hamilik ne demektir? Şairlerin para karşılığı şiir yazdıkları doğru mudur?
Klâsik şiir geleneğinde üslûp yüzyıllara göre değişmiş midir? Yoksa şairler hep aynı çizgide mi şiir yazmışlardır?
Ana dili Türkçe olduğu hâlde eserlerini Farsça yazan edipler kimlerdir? Bunların Türk edebiyatı tarihinde bir yeri var mıdır?

Yazılan yazıların sorumluluğu yazarlarına aittir. Suç teşkil edecek yazılardan dolayı edebice.net sorumlu tutulamaz.

Yazar Hakkında

İlginizi Çekebilir

0 yorum